Poradna - Hygiena potravin

Mohu vyrábět kytice z ovoce?

Dobrý den,

Chtěla bych se informovat zda mohu vyrábět kytice z ovoce u sebe domá a prodávát to ve svém e-shopu. Chci založit webové stránky, na kterych bych prodávála vlastnoručně vazané kytice z kytek a z ovoce,bonbonu atd.Konkretně se zajimám o ovoce. Připravovala bych to vždy 1 hod. před doručením zákazníkovi.

Děkuji za odpověď

Z dotazu především nevyplývá zda kytice z ovoce a jiných potravin (uvedeny jsou např. bonbony) mají být určeny ke konzumaci jako potraviny nebo jako ozdobné předměty. Není rovněž jasné zda se jedná o čerstvé ovoce, případně jaké kulinární postupy mají být použity při zpracování ovoce.

 

Pro informaci uvádím:

 

„Potravinami se rozumí látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva2) a omamné nebo psychotropní látky;2a) za potravinu podle tohoto zákona se považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace ( § 2, a) zákona č. 110/1997 Sb. v platném znění)“

 

V případě, že se tedy jedná o potravinu, musí její původce v rozsahu přiměřeném charakteru a rozsahu výroby respektovat platná ustanovení potravinářské legislativy, např. z jakých základních surovin, v jakých prostorách potravinu vyrábí a jak zabezpečí, že potravina bude bezpečná, zdravotně nezávadná. Původce potraviny v každém případě zodpovídá za zdravotní nezávadnost potraviny ať již jakýmkoliv způsobem uváděna do oběhu (nabízena v kamenném obchodě nebo v e-shopu).

 

Každé podnikání a i výroba potravin je vázáno na splnění určitých požadavků, které stanoví obecně závazné předpisy (Nařízení ES, zákony a vyhlášky platné v ČR). Je třeba respektovat skutečnost, že výroba potravin i v malém objemu je činnosti epidemiologicky závažnou proto se ještě před zahájením činnosti musí tazatelka seznámit a v rozsahu přiměřeném činnosti respektovat ustanovení potravinové legislativy včetně předpisů a ustanovení souvisejících s ochranou veřejného zdraví.

 

Základní povinnosti výrobců a prodejců potravin před zahájením činnosti:

 

1. Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání.

 

2. Je povinen se registrovat se u místně příslušného inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce:

 

Je to pouze ohlašovací povinnost, která vyplývá z § 3 zákona č. 110/1997 Sb. Registrační formulář najdete pod tímto odkazem (Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti). Vyplněný formulář se zasílá územně příslušnému inspektorátu v místě sídla Vaší firmy. Územní působnost našich inspektorátů včetně kontaktů najdete na webu SZPI v rubrice „Organizační struktura“.

 

Seznam základních právních předpisů týkajících se výroby a uvádění potravin do oběhu je rovněž k dispozici na internetových stránkách Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), která též vykonává státní dozor. Na stejné internetové adrese najdete i některé požadavky související s prodejem potravin na farmářských trzích a to pod heslem „dotazy podnikatelů“.

 

MVDr. P. Otoupal, CSc.