Poradna - Hygiena potravin

Je možné vyrábět doma domácí marmelády a následně prodávat?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné vyrábět doma domácí marmelády a následně v malém množství prodávat nebo i bezlepkové cukroví, pokud na obale přiznám, že jde o domácí výrobu nebo z hlediska hygieny to nelze, jelikož by bylo třeba přihlásit nějakou provozovnu a mít to na živnost… Je nutné mít provozovnu nebo lze prodávat domácí jakýkoli výrobek, když uvedu pravdivě, že jde o domácí výrobu.

Děkuji za odpověď.

Tazatelka by měla v úmyslu v domácnosti připravovat marmelády a případně péci bezlepkové cukroví. Jde dále o to zda musí mít oprávnění k podnikání a místo kde bude uvedené potraviny vyrábět označit jako provozovnu.

 

Okolnost, že by své výrobky (marmelády, bezlepkové cukroví) tazatelka označovala jako domácí výrobu, nezbavuje tazatelku základních povinností, které jsou stanoveny pro každého, který by i v malém množství vyráběl potravinu a uváděl ji do oběhu tím, že ji nabízí k prodeji.

 

Výroba potravin i v malém objemu je činnosti epidemiologicky závažnou proto se ještě před zahájením činnosti musí tazatelka seznámit a v rozsahu přiměřeném činnosti respektovat ustanovení potravinové legislativy. Jde zejména o ustanovení regulující: kvalitu potravin (např. zpracovatelské postupy, složení a označování výrobků) ve smyslu ustanovení zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách v platném znění a navazujících prováděcích předpisů – vyhlášek. Podnikatelka dále musí respektovat požadavky na ochranu zdraví spotřebitelů vycházející z ustanovení Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění. Tazatelku považuji za vhodné dále upozornit, že označování potravin bude od 13. prosince 2014 náročnější protože od tohoto data nabývá účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. Tato nová právní úprava přináší výrobcům potravin i poskytovatelům stravovacích služeb povinnost informovat zákazníka o alergenech obsažených v nabízené potravině.

 

Na dodržení platných ustanovení obecně platných právních předpisů dohlíží a státní dozor provádí Státní zemědělská a potravinářské inspekce (SZPI), která na svých internetových stránkách www. szpi.gov.cz uvádí základní povinnosti výrobců a prodejců potravin před zahájením činnosti::

 

1. Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání.

 

2. Provést registraci u místně příslušného inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce:

 

Je to pouze ohlašovací povinnost, která vyplývá z § 3 zákona č. 110/1997 Sb. Registrační formulář najdete na internetových stránkách SZPI pod tímto odkazem (Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení výkonu předmětu činnosti). Vyplněný formulář zašlete územně příslušnému inspektorátu v místě kde hodláte marmelády či bezlepkové cukroví připravovat. Územní působnost našich inspektorátů včetně kontaktů najdete na webu SZPI v rubrice „Organizační struktura“.

 

Na dotaz odpověděl 27.7.2014 MVDr. P. Otoupal,CSc.