Vybrané články

Mikrobiologická rizika z potravin během těhotenství

2016/1
Bc. Blanka Palánová, Mgr. Jana Stávková, RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D., MVDr. Halina Matějová

Abstrakt
Během těhotenství je žena mnohem náchylnější k rozvoji alimentárních nákaz. Konzumace rizikových potravin a nedodržování hygienických zásad při zpracování a skladování potravin představuje nejen pro ženu, ale také pro plod, riziko ohrožení zdraví. Článek podává přehled o patogenních mikroorganismech v potravinách a prevenci před nákazami. Ve sledovaném souboru těhotných žen bylo cílem zjistit, zda jsou poučeny o možném mikrobiologickém riziku v souvislosti s konzumací potravin a zda rizikové potraviny konzumují. Většina žen zásady správné manipulace s rizikovými potravinami dodržuje a konzumaci rizikových potravin se vyhýbá. Informovanost žen o rizicích plynoucích z výživy z úst zdravotníků je nízká.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
During pregnancy, expectant mother is more predisposed to foodborne diseases. The consumption of risk food and poor hygiene during food processing and storage can be a risk factor for endanger the health of mother and also unborn child. The article focuses on pathogenic microorganisms and diseases prevention. Aim of the practical part was to determine the women’s awareness of potential microbiological risks associated with food consumption and frequency of risk food consumption. Most women observes the principles of correct manipulation with risk food and avoids the consumption of risk food. Women’s awareness of the nutritional risks from health care professionals is low.