Poradna - Školní stravování

Mám jako rodič právo stanovit, jak se mé dítě bude stravovat?

Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně stravování v mateřské školce. Jsme vegetariáni (jíme mléko i vajíčka), proto jsem požádala, aby mému dítěti nedávali maso a omáčky a polévky, ve kterých se vařilo maso. Mé dítě jí svačinu, pokud je pomazánka s masem nebo uzeninou, dostane suchý rohlík nebo chléb, protože není žádná ochota k tomu, že by jí namazali třeba máslo, které předpokládám, že ve školní jídelně je. Dobře, beru to, že se nedá nic dělat. Ale máme problém s obědy. Chtěla jsem, aby jí dali pouze přílohu, že jí dám uvařený vegetariánský oběd, který mám připravený doma ve 12:40. Zjistila jsem však, že jí paní učitelka donucuje, aby vývary jedla. Samozřejmě, že 4-leté dítě má problém z toho, že mu matka i paní učitelka řekne něco jiného. Paní učitelka vidí řešení jediné- dítě musí jíst všechno, max. je ochotná mu nenandat maso. Mám tedy jako rodič právo stanovit, jak se mé dítě bude stravovat? Nechci aby jí vařili něco jiného, ale chtěla jsem, aby nedávali nevegetariánské jídlo. Další problém je, že dětem ve školce jsou podávány pouze slazené nápoje. Dávám jí s sebou láhev vody, jenže stejně jí nabízí slazené šťávy, takže jí odnaučují pít vodu. Jako řešení mi nabídli, brát si jí před obědem, ale bylo mi řečeno panem ředitelem, že i v tomto případě, když dítě nebude v době oběda a odpolední svačiny přítomno ve školce, tak musím zaplatit za celé stravování, protože to nařizuje zákon. Vychází ze zákona, že rodiče musí platit za jídlo, když dítě nebude nikdy v tu dobu ve školce přítomno?

Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

 

situace je složitější z toho důvodu, že i Vy navrhujete různá řešení.

 

Základní normou je, že školní stravování není individuální, proto není možné vždy vyjít dítěti vstříc ohledně alternativního stravování. Školní jídelna není povinna vařit jednotlivým strávníkům jídlo dle jejich požadavků, ale vaří dle platných předpisů pro všechny strávníky stejně.

 

Je jen na dohodě mezi Vámi a školou (i školní jídelnou), zda jsou ochotni alespoň částečně upravit jídelníček dítěte vynecháním některých komponentů vyváženého jídelního lístku.

 

Donášení hotového jídla do školní jídelny se povoluje jen u dietního stravování, nikoliv u alternativního. I tak se donáší celé jídlo kompletně a vyžaduje to zavedení do HACCP, tedy dodržování přísných pravidel hygieny, která v tomto případě klade na školní jídelnu zvýšené nároky. Z tohoto důvodu vycházíme dětem vstříc jen tehdy, vyžaduje-li to jejich zdravotní stav, doložený potvrzením od lékaře.

 

Jelikož podmínky ve Vaší školce asi nejsou k individuálnímu přístupu nakloněné, nabízí se opravdu možnost, že byste si dítě odváděla domů před obědem. V tom případě zaplatíte pouze ta jídla, které dítě opravdu zkonzumuje. Musíte změnu nahlásit vedoucí školní jídelny a domluvit se s ní na placení jen svačin. Zákon ani vyhláška nenutí rodiče, aby platili za stravu, kterou neodeberou.

 

Docházku do školy, odchod před obědem si musíte organizačně domluvit s ředitelem školy, to je v jeho kompetenci, jestli Vám povolí individuální docházku tak, aby to nenarušovalo vzdělávací program.

 

Bc. Alena Strosserová
Funkce:referent – školní stravování