Poradna - Školní stravování

Co je potřeba udělat k založení stravovací komise?

Dobrý den,

měla bych prosbu, chceme ve školní jídelně zřidit stravovací komisi, ale paní ředitelka bojuje proti. Stále se ohání, že to není doložené právním předpisem a že nám nedá žádnou degustační porci, jedině když si jí zaplatíme. Můžete mi tedy pomoci, co vše je potřeba udělat k založení stravovací komise, aby to nemohla napadnout a musela přijmout jako skutečnost?

Děkuji moc

Vážená paní,

 

zřízení stravovací komise opravdu není stanoveno žádným právním předpisem. Je však pravdou, že lze takovouto komisi ustanovit vnitřním řádem školní jídelny a uvést zde také  přesná pravidla pro její činnost (toto je zcela v kompetenci ředitele/lky školy příp. vedoucí školní jídelny).

 

Zřízení stravovací komise by mělo proběhnout na základě společné dohody členů této komise a vedení školy či školní jídelny.

 

Což znamená např.:

 

Ø    do kuchyně nemůže chodit denně ochutnávat skupina „kontrolorů“, kteří by ujídali z jídla připraveného pro dětské strávníky

 

Ø    praxe je taková, že občas přijde jeden např. rodič (příp. dětský lékař apod.), dostane degustační porci tj. opravdu malinkaté množství jídla (jedná se o dávky v polévkových lžících)

 

Ø    v komisi může být rovněž pracovník školy, který se pravidelně stravuje, takže může dělat zápisy průběžně

 

Ø    všichni by měli o provedeném úkonu udělat zápis do sešitu či knihy …

 

Ø    lze rovněž zapsat záznam z ochutnání pokrmů, které si rodiče odnesli v jídlonosiči v 1. den neplánované nepřítomnosti dítěte ve škole či školském zařízení (to však co nejdříve, neboť pozdější zápisy nemusí být objektivní)

 

Je také třeba zajistit, aby tato aktivita byla prospěšná pro práci školní jídelny a neobrátila se v jakousi šikanu pracovníků ŠJ (posuzování chutnosti stravy by nemělo být subjektivní, podle osobních chutí), ale byla přínosem pro obě strany. Proto je nutné, aby činnost komise měla přesný řád, který má sloužit ke komunikaci mezi strávníkem (či jeho zákonným zástupcem) a pracovníky školní jídelny či školy.

 

S pozdravem

 

Bc. Anna Packová
odborný referent pro školní stravování
OŠMT MMB