Poradna - Školní stravování

Je někde stanoveno kolik potravy musí dostávat školkové děti?

Dobrý den,
můj syn začal navštěvovat MŠ a nyní prvně onemocněl a měl nahlášen oběd, proto jsem měla možnost vidět na vlastní oči množství kolik dostávají k obědu, když jsem ho vyzvedla. Proto jsem se chtěla zeptat, jestli je někde stanoveno kolik (množství) ml nebo gramu musí dostávat školkové děti. Syn má neustále hlad a nyní se už moc nedivím…

Osobně si myslím, že to jsou takové porce, které absolutně neodpovídají.
Děkuji za odpověď

Vážená paní,

 

na Váš dotaz Vám sděluji následující. Dítě v mateřské škole má průměrně denně dostat níže uvedení dávky těchto 10 základních surovin. Tyto dávky jsou stanoveny tzv. spotřebním košem potravin, který je nedílnou součástí vyhlášky č. 107/2055Sb. o školním stravování v platném znění. Dávky jsou takto nastaveny odborníky. Samozřejmě, že každý den nejsou v jídelníčku zastoupeny všechny, takže se průběžně střídají a doplňují. Jejich plnění je kontrolováno měsíčně, vyjádřeno v %. Jídlo je samozřejmě doplněno pečivem, těstovinami, rýží …

 

Průměrná měsíční spotřeba vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech, uvedeno v hodnotách „jak nakoupeno“.

 

Věková skupina strávníků,hlavní a doplňková jídla Druh a množství vybraných potravin v g na strávníka a den
Maso Ryby Mléko tekuté Mléčné výr. Tuky volné
3 – 6 r.přesnídávka, oběd, svačina 55 10 300 31 17 
Věková skupina strávníků,hlavní a doplňková jídla Cukr volný Zelenina celkem Ovoce celkem Brambory Luštěniny
3 – 6 r.přesnídávka, oběd, svačina 20 110 110 90 10

Poznámka: např. 55 g masa je v syrovém stavu, po úpravě se porce pohybuje okolo 33 g

 

Na základě těchto dávek jsou též sestaveny receptury pro strávníky v MŠ. 

 

Chtěla bych na tomto místě podotknout, že tyto dávky jsou sestaveny tak, aby dítě v mateřské škole zdárně prospívalo (což neznamená, že se bude např. přejídat). Stravování v MŠ tvoří pouze část denního přídělu stravy pro dítě, zbytek musí zajistit rodina.

 

Na druhé straně je možné, že pracovníci ve Vaší konkrétní mateřské škole třeba nepracují s dostatečnou s péčí a odpovědností. Tato situace se dá poměrně úspěšně řešit s vedoucí školní jídelny případně ředitelkou MŠ.  Zkuste si s pracovníky promluvit, zeptat se na konkrétní věci a případně občas můžete přijít zkontrolovat, jak a co je v MŠ podáváno dětem.

 

Bc. Anna Packová
odborný referent pro školní stravování
OŠMT MMB