Poradna - Školní stravování

Mají si učitelky připravovat jídlo až po ukončení pracovní doby?

Dobrý den,

můj dotaz se týká stravování v MŠ, kde je strava dovážená z centrální kuchyně. Doposud měly děti i učitelky stejné jídlo, které bylo podáváno kuchařkou.

V současné době mají zaměstnanci možnost výběru z více jídel, ale pokud se neshodují s jídelníčkem dětí, je jídlo dováženo zaměstnancům ve vlastních jídlonosičích a zaměstnanci včetně učitelek si jej mají sami ohřívat v mikrovlnné troubě a servírovat. Vedení školy trvá na tom, že kuchařka nemá povinnost podávat jídlo dospělým, že je placena podle normativu řízeného počtem dětí. Učitelky si mají připravovat jídlo po ukončení pracovní doby, nebo v době odpočinku dětí.

Děkuji za odpověď

Vážená paní,

 

Váš dotaz je velmi specifický a není lehké na něj odpovědět. Přesto se o to
pokusím.

 

1. při vší úctě nechápu, proč by se nemohli zaměstnanci stravovat stejně
jako děti = jíst stejné jídlo (ještě jsem se tím nesetkala)

 

2. dle §5 vyhlášky č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování …..,
v platném znění: odst. 3) „náklady spojené s dovozem a výdejem jídel v
případě dovážení jídel do vlastní výdejny hradí organizace (tj.
zaměstnavatel) z nákladů na svou vlastní činnost = plat kuchařky i
provozní náklady (vody, elektřina plyn…)

 

3. takže je na zaměstnavateli, jak tuto záležitost vyřeší; běžná praxe je,
že většinou po dohodě se zřizovatelem se provozní (energie, voda…) náklady
na závodní stravování neřeší (jsou zřizovatelem odpuštěny) a plat kuchařky
také ne (výdej stravy pro dospělé jaksi zaniká – splyne s výdejem pro děti,
což není úplně správně, ale je to tak); nevím, jak to je u Vás

 

4. kuchařka je opravdu „zaplacena“ pouze za výdej stravy dětem (rozpočet na
mzdy je přidělován pouze na zapsané dětské strávníky

 

4. pokud se výdej stravy pro zaměstnance začne takto výrazně vymykat
běžnému výdeji, lze se důvodně domnívat, že toto již nepatří do povinností
kuchařky (musela by jídlo vydělat z jídlonosičů, ty následně umýt, dát pokrm
na talíře, ohřát a následně talíře umýt) = práce by jí značně přibylo
(nehledě na hygienické předpisy – manipulace s jídlonosiči mezi jídlem pro
děti = projednat i s hygienou!!)

 

5. takže je tedy zcela na zaměstnavateli, jak rozhodne; rozhodnutí pak
zahrne do vnitřního řádu školy

 

6. zda má zaměstnavatel právo rozhodnout, že učitelky mohou jíst až po
ukončení pracovní doby:
262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce

 

§ 88

(1)“Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách
nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30
minut;…………..“

 

(3) „Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci
pracovní doby.“

 

Pokud tedy nedojde k porušení ZÁKONÍKU PRÁCE, s největší pravděpodobností
(zde bych se ještě dotázala pro jistotu právníka) může zaměstnavatel
zaměstnancům vymezit způsob „specifického“ stravování a to opět ve vnitřním
řádu školy.

 

Jak sama vidíte, odpověď na Váš dotaz je dosti komplikovaná. Doufám, že moje
odpověď Vám pomůže situaci vyřešit. Právní předpis, který by se do detailů
zabýval touto problematikou není k dispozici (nelze ani předpokládat
takovéto specifické odchylky v závodním stravování ve školách a školských
zařízeních)

 

S pozdravem

 

Bc. Anna Packová
odborný referent pro školní stravování