Poradna - Školní stravování

Je možné, aby podávali dětem ve škole a školce místo polévky jogurt?

Je možné, aby podávali dětem ve škole a školce místo polévky jogurt? Stalo se to již několikrát. Byť děti chtěli polévku, kuchařky jim vnutili jogurt s argumentem, že polévka je ostrá.

Děkuji za odpověď

Z dotazu mám dojem, že se jedná o školní jídelnu, která připravuje stravu pro děti (strávníci mateřských škol) a žáky (strávníci dle věkových kategorií základní školy). V tomto případě je třeba dobře volit skladbu jídelního lístku se zřetelem na potřeby dětí do 6 let. Věkové rozpětí v tomto zařízení je až 13 let.

 

Podmínky zajištění školního stravování stanoví vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění platných předpisů. Novelou č. 463/2011 byl v § 4 odst. 1 specifikován rozsah služeb a konkrétní složení „oběda“ v jednotlivých typech zařízení. Odst. c) tohoto paragrafu upřesňuje jednotlivé chody oběda, a to polévka nebo předkrm, hlavní chod, nápoj a případně doplněk (salát, dezert, ovoce).

 

Z uvedeného vyplývá, že polévku je možné nahradit předkrmem (vhodné zejména v teplých měsících roku). Zpestřit jídelní lístek a nahradit polévku jiným vhodným pokrmem může být pro žáky zajímavé. Pro děti mateřské školy, s ohledem na podávaná doplňková jídla (přesnídávka a svačina), bych osobně polévku nevynechala, je možné ji však připravit studenou zeleninovou či ovocnou.

 

Význam předkrmu:

 

Předkrm je malá porce lehkého jídla, jeho účelem není zasytit, nýbrž povzbudit smysli a vyvolat chuť k jídlu. Jogurt bych do této kategorie nezařadila (svým charakterem se jedná o dezert), ale studenou jogurtovou polévku s ovocem lze připravit.

 

Z mé dlouholeté praxe ve školním stravování mi překvapuje zájem právě o polévku, pokud by tazatel měl možnost sledovat žáky základní školy na většině táců by miska s polévkou chyběla. Dlužno dodat, že k velké škodě samotných strávníků – právě polévka přesně zapadá do výše uvedeného významu. Rozhodně by však měla být připravena dle zásad vhodnosti použitých surovin – pro děti a žáky jsou pálivé chuti nepřijatelné.

 

Petronila Gleichová
odbor školství

 

Úřad městské části Praha 6