Poradna - Školní stravování

Má vedoucí školní jídelny možnost ovlivňovat přesné složení jídla?

Dobrý den. Pracuji ve MŠ jako hl. kuchařka. CHtěla jsem se zaptat, zda nejsou někde nařízení, či předpisy, které jasně definují, kdo má na starosti tech. postupy, recepty potravin. Má vedoucí školní jídelny možnost ovlivňovat druh koření – zkrátka určovat přesné složení jídla ,co se týká chuti? Děkuji

 

Dobrý den, žádný předpis, snad kromě katalogu prací neurčuje kompetence pracovníků školní jídelny. Bohužel dřívější pravidla, kdy metodické pokyny specifikovali požadavky na jednotlivé funkce, velikosti úvazků apod. už dávno neplatí a nové nebyly vytvořeny.
Je tedy na jednotlivém zařízení, jak si vytvoří vnitřní řád jídelny, kde se mohou specifikovat, jaké práce kdo vykonává a je za ně zodpovědný. Tento řád nesmí být v rozporu s legislativou, protože podle Školského zákona odpovídá za chod školní jídelny ředitel školy (eventuálně jídelny, pokud je samostatný právní subjekt). Ředitel může vnitřním předpisem delegovat různé činnosti na své podřízené, a to je právě obsahem vnitřního řádu.
 
Bc. Strosserová