Vybrané články

Lupina jako zdroj prebiotických oligosacharidů

2018/3
Prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D., Bc. Tereza Kodešová, Ing. Roman Švejstil, doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D., Ing. Šárka Musilová, Ph.D.
Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Abstrakt
Jednou z možností pozitivního ovlivnění střevní mikrobioty je konzumace potravin bohatých na prebiotické oligosacharidy. Takovou potravinou jsou i semena sladkých odrůd lupiny bílé obsahující vysoký podíl oligosacharidů rafinózové řady (RSO). Zastoupení těchto látek se může měnit i v závislosti na stanovišti, proto bylo našim cílem stanovit množství RSO v lupině bílé pěstované v České republice. K tomuto účelu byl použit enzymatický test Raffinose/Sucrose/D-Glucose Assay Kit (Megazyme®). Průměrné množství RSO bylo 8 g/100 g lupinové mouky. Vzhledem k tomu, že dostatečnou podporu růstu probiotických bakterií v tlustém střevě zajistí dávka 1 až 2 g RSO/den, konzumace 25 g lupinové mouky denně je zcela dostačující k dosažení prebiotického efektu.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
Foods rich in prebiotic oligosaccharides have a positive effect on intestinal microbiota composition. High proportion of prebiotic raffinose series oligosaccharides (RSO) is characteristic for sweet varieties of lupine. Amount of RSO is variable, dependent also on growing habitat. The aim of this study was to evaluate the presence of RSO in lupine grown in Czech Republic. Enzymatic test Raffinose/Sucrose/DGlucose Assay Kit (Megazyme®) was used. Mean content of RSO in lupine meal was 8 g/100 g. A sufficient daily intake of RSO for supporting the growth of probiotic intestinal bacteria is 1–2 g, therefore daily consumption of 25 g lupine flour is sufficient to achieve a prebiotic effect.