Poradna - Školní stravování

Konzumace odpolední svačinky v MŠ

Dotaz na stravování v MŠ – konkrétně konzumace odpolední svačinky v MŠ.
Již přes dvacet let vykonávám funkci vedoucí školní jídelny. Ve svém vnitřním řádu školní jídelny mám uvedeno, že jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. Čím dál víc na mě tlačí vedení základní školy a vedení mateřské školy, abychom dětem, pro které si rodiče přijdou do MŠ přesně v době, kdy se podává odpolední svačina, zabalili svačinu do ubrousku s tím, že si ji děti snědí někde po cestě domů.

Jsem zásadně proti tomu a to ze třech hledisek: za prvé – je to porušení vyhlášky o školním stravování, za druhé – je to nehygienické, za třetí – je to nevýchovné z hlediska výchovy správného stolování a etiky. Pokud je můj názor správný, tak Vás žádám o Vaše vyjádření a tím i podporu k mé práci ve školní jídelně.

Děkuji.

Vážená paní,

 

Otevřela jste „Pandořinu skříňku“. My tento problém v Brně řešíme v
souvislosti s odchodem dětí tzv. po „O“ a je s tím potíž. Máte naprosto
pravdu, že se tím porušuje vyhláška naše i vlastně MŠ. Co se týká té
hygieny, tak tam by to až tak nebyl problém, protože vydané jídlo je určeno
k okamžité spotřebě, což by měli rodiče mít tak jako tak napsáno na
nástěnkách (už kvůli odnášení obědů při nemoci). A když to vydáte čerstvé,
tak se nic neděje.
Co se týká nevýchovného aspektu, plně s Vámi souhlasím, ale to dnes není v
„módě“.

 

Ve Vašem případě bych dala do vnitřního řádu školní jídelny, že se odpolední
svačina musí buď odhlásit nebo sníst na místě, jinak propadne. Vnitřní řád ŠJ
je takový Váš „zákon“ a měl by být respektován.

 

U nás vzniká ten problém, že se jedná o děti, které chodí pravidelně a denně
po „O“ domů. Kdyby je maminky odhlásily, staly by se z nich děti polodenní a
to školka jako taková nepřipustí – ztráta finančních prostředků na mzdy
pedagogů. Nevíme sami jak z toho.

 

Moc jsem Vám neporadila, pokud však budete chtít, zavolejte mi, můžeme si o
tom promluvit. Těžko se to vypisuje.

 

Zdravím

 

Bc. Anna Packová
odborný referent pro školní stravování
OŠMT MMB
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno
telefon : 542 17 21 28