Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2021

Dietní výživa 2021

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s.
organizačně zajišťuje
výživaservis s.r.o.

Termín akce:
5.  října 2021

Místo konání:
Praha
Konferenční sál SVS ČR
Slezská 100/7, Praha 2

Organizační pokyny

  • Vložné je 1.815 vč. DPH. Pro členy Společnosti pro výživu platí zvýhodněné vložné 1.633,50 Kč vč. DPH.

    Jste-li členem SPV a chcete uplatnit slevu na vložné, vyberte v objednávce vložné platné pro členy SPV.
    Členem SPV se stáváte a nárok na slevu získáváte po splnění všech podmínek členství.

  • Závaznou přihlášku proveďte do 1. října 2021.
  • Cena zahrnuje odborné přednášky a občerstvení po celou dobu konference.

Česká asociace sesterAkce je garantovaná Českou asociací sester pod číslem ČAS/2018/2021.

Abstrakty přednášek ke stažení v pdf.

Program konference

A) Výživa ke zdraví
B) Možné potraviny v nutriční péči
C) Výživa v nemoci
D) Co nás profesně trápí či podporuje

8.15 – 9.00 Registrace účastníků
9.00 Oficiální zahájení konference

A) Výživa ke zdraví (výživová doporučení a nutriční značení)

1) MUDr. Petr Tláskal, CSc., prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., FN Motol, SPV
Výživová doporučení – úvod do problematiky.
9.00 – 9.20

2) Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., SZÚ
Zdravotně – nutriční značení potravin.
9.20 – 9.40

3) PhDr. Mgr. Svoboda, Ph.D., Pedagogická fakulta Západočeské univerzity Plzeň
Fastfood jako jeden z alternativních stylů stravování v současné době.
9.40 – 10.00

4) Ing. Lenka Vymlátilová, STOB
Jak učíme veřejnost číst potravinové obaly a správně nakupovat.
10.00 – 10.20

5) PhDr. Iva Málková, STOB
Jak uplatnit nutriční znalosti v praxi z pohledu psychologa.
10.20 – 10.40

Přestávka 10.40 – 11.00

B) Možné potraviny v nutriční péči

6) PharmDr. Veronika Prokešová, FN Motol
Konopí a jeho možná využitelnost v dietní výživě.
11.00 – 11.20

7) Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., VŠCHT
Exotické ovoce ve výživě.
11.20 – 11.40

Diskuse 11.40 – 11. 50

Přestávka na oběd 11.50 – 12.50

C) Výživa v nemoci

8) MUDr. Martina Vitásková, Ph.D., IKEM Praha
DASH dieta v praxi.
12.50 – 13.10

9) prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., IKEM Praha
Chylothorax, doporučení a postupy k dietní léčbě.
13.10 – 13.30

10) MUDr. Veronika Skalická, FN Motol
Výživa a novinky v léčbě cystické fibrózy.
13.30 – 13.50

11) MUDr. Martin Fuchs, Immunoflow
Histaminová intolerance.
13.50 – 14.10

Diskuse 14.10 – 14.20

Přestávka 14.20 -14.30

12) Mgr. Marieta Baliková, FN Motol
Skóre nutričního rizika užívané k hodnocení nutričního stavu pacientů v našich nemocničních zařízeních.
14.30 -14.50

13) MUDr. Sabina Pálová Ph.D., FN Motol
Naše zkušenosti z nutriční ambulance ve FN Motol.
14.50 – 15.10

14) Mgr. Ondřej Novák, FNKV
Spolupráce nutričního terapeuta s paliativním týmem.
15.10 – 15.30

Diskuse 15.30 – 15.40

Přestávka 15.40 – 15.45

D) Co nás profesně trápí či podporuje – workshop

Mgr. Věra Andrášková, Mgr. Aneta Sadílková
činnost ČAS
15.45 – 16.10

Mgr. Lenka Vysoká
vzdělávání
16.10 – 16.30

Mgr. Marieta Baliková
web, časopis
16.30 – 16.50

Diskuse 16.50 – 17.00

Závěr konference 17.00

 

Změna v programu vyhrazena

On-line přihláška