Archiv akcí SPV

Konference Dietní výživa 2019 – program

Konference Dietní výživa 2019

On-line přihláška

Program konference

A) Osteoporóza (diagnostika a výživa)
B) Věda a mýty (oxidativní stres, superpotraviny, GMO)
C) Vzdělávání k výživě
D) Diabetes mellitus (dietní systém v praxi)
E) Psychoterapeutický a nutriční přístup k pacientovi
F) Co nás profesně trápí či podporuje (zdravotnická zařízení, sociální ústavy, dětské domovy – workshop)

ÚTERÝ 8. 10. 2019

8.00 – 8.50 Registrace účastníků
8.50 Zahájení konference

A) Osteoporóza (diagnostika a výživa)

MUDr. P. Tláskal, CSc.
Výživa a osteoporóza – úvod do problematiky. SPV, FN Motol
9.00 – 9.30

MUDr. Franěk Tomáš
Laboratorní markery při diagnóze osteoporózy. FN Motol
9.30 – 9.50

MUDr. Hanychová Barbora
Denzitometrie z pohledu radiologa. Diagnostické centrum Praha
9.50 – 10.10

MUDr. Čepová Jana, Ph.D., MBA
Využití vitaminu D a K v léčbě osteoporózy. FN Motol
10.10 – 10.30

Přestávka 10.30 – 10.50

B) Věda a mýty (oxidativní stres, existují superpotraviny ?, fakta a mýty o GMO)

MUDr. Hyšpler Radomír, Ph.D.
Oxidativní stres a antioxidanty z diety. LF UK Hradec Králové
10.50 – 11.10

Prim. MUDr. Jurašková Božena, Ph.D.
Antioxidační kapacita a její význam ve stáří. Fakultní nemocnice Hradec Králové
11.10 – 11.30

Prof. Ing. Dostálová Jana., CSc.
Zhodnocení superpotravin z pohledu současných znalostí vědy o výživě a potravinách (Jsou superpotraviny opravdu super?). VŠCHT
11.30 – 11.50

Doc. Ing. Horna Aleš, CSc.
Sledování antioxidačních látek v jablkách, třešních a drobném ovoci při různých podmínkách skladování. Radanal s.r.o.
11.50 – 12.10

Prof. Ing. Demnerová Kateřina CSc., Ing. Zdeňková Kamila Ph.D., Ing. Lencová Simona
Bojíte se genů? Fakta a mýty o GMO. VŠCHT, Biotrin
12.10 – 12.30

Přestávka na oběd 12.30 – 13.30

C) Vzdělávání k výživě

Hawk Victoria, MPH, RD, SSg, CDE, Ph.D.
An Overview of Dietetics Education and Practice in the USA. The University of North Carolina at Greensboro Greensboro, North Carolina, USA
13.30 – 14.00

MUDr. Navrátilová Miroslava PH.D.
Ortorexie. FN Brno a LF Masarykova univerzita
14.00 – 14.20

Ing. Střítecká Hana Ph.D.
Kvalifikační standard pro výživové poradce v Národní soustavě kvalifikací. Aliance výživových poradců
14.20 – 14.40

Diskuse
14.40 – 14.45

Přestávka 14.45 – 15.00

D) Diabetes mellitus v teorii a praxi

MUDr. Szabó Marcela
Současný pohled na správnou výživu diabetika. Diabetologická ambulance Poliklinika Barrandov, Praha 5
15.00 – 15.30

Bc. Fatková Romana, Dis.
Edukace diabetické diety, základní pravidla. Oddělení klinické dietologie FN Plzeň. FN Plzeň
15.30 – 15.50

Šimáčková Františka
Nejčastější mýty a omyly ve výživě diabetiků v praxi. Interní a diabetologická ambulance, Jílové u Prahy
15.50 – 16.10

Ing. Mgr. Chrpová Diana, Ph.D.
Náhradní sladidla. VOŠZ a SZŠ 5. května a VŠCHT Praha
16.10 – 16.30

MUDr. Pálová Sabina
Low carb versus diabetická dieta u diabetika. FN Motol
16.30 – 16.50

PhDr. Málková Iva
Psychologický přístup k terapii diabetiků s kily navíc. STOB
16.50 – 17.10

STŘEDA 9. 10. 2019

E) Psychoterapeutický a nutriční přístup k pacientovi

Mgr. Divoká Jana
Psychoterapeutický přístup k výživě dětského i dospělého pacienta. Poradenské a terapeutické centrum Respekton, Praha
9.00 – 9.30

Mgr. Krobot Martin, Bc. Spáčilová Veronika
Role nutričního terapeuta při terapii potravinových alergií. LF MU, Brno
9.30 – 9.50

Bc. Lucie Nárožná, DiS., Mgr. Martin Krobot
Nutriční terapie v kardiovaskulární rehabilitaci při ischemické chorobě srdeční. LF MU, Brno
9.50 – 10.10

Mgr. Ing. Vágnerová Tereza, Mgr Klímová Eliška
Vývoj standardu nutriční terapie v péči o geriatrické pacienty. ČANT
10.10 – 10.30

Přestávka 10.30 – 10.40

F) Co nás profesně trápí či podporuje + diskusní workshop

Mgr. Tomešová Jitka, Dis.
Ze soukromé do státní –odlišnost nutriční péče v soukromém a státním sektoru. Nutriční ambulance FitBee
10.40 – 11.00

Mgr. Kavková Blanka
Zdravotně sociální pomezí léčebné péče. Ministerstvo zdravotnictví ČR
11.00 – 11.20

Mgr. Baliková Marieta, Bc. Krajíčková Květa
Současná problematika nutriční péče v domovech pro seniory. FN Motol, SNT ČAS
11.20 – 11.40

Přestávka na oběd 11.40 – 13.00

Bc. Barešová Hana
Identifikace klíčových a problematických bodů nutriční (nemocniční?) péče. FN Hradec Králové
13.00 – 13.20

Mgr. Kohutová Marie
Průzkum stravování 2018. FN Olomouc, SNT ČAS
13.20 – 13.40

Bc. Věra Andrášková
Strava podávaná v nemocnici z pohledu stravovacího provozu a kliniky. Masarykův onkologický ústav Brno, SNT ČAS
13.40 – 14.00

Ing. Drobiličová Andrea
Projekt zvyšování kvality nemocniční stravy ve FN Olomouc. FN Olomouc
14.00 – 14.20

Přestávka 14.20 – 14.30

Anketa 14.30 – 14.45

Workshop „VÝŽIVOU KE ZDRAVÍ NAŠÍ POPULACE“ – ministerská a jiné státní i soukromé správy nemocniční či sociální péče k podpoře práce nutričních terapeutů

Témata: personální standardizace nutriční péče v nemocničních zařízeních a ústavech sociální péče, kompetence nutričního terapeuta, vzdělání nutričního terapeuta a jeho možnosti uplatnění v praxi, nejen dietní, ale i zdravější způsob výživy v zařízeních zdravotní péče.

Do workshopu je možno se přihlásit do 20.9. 2019 s krátkým (5-10 minut) trvajícím příspěvkem. Obsah příspěvku pošlete v krátkém abstraktu na adresu info@vyzivaspol.cz. Organizátoři zajistí a sdělí výběr příspěvků. Ostatní se zapojí do diskuse.

Závěr konference

Úprava programu vyhrazena.

On-line přihláška

Konference Dietní výživa 2019