Poradna - Hygiena potravin

Kde najdu podrobné informace, které se týkají provozování obchodu s potravinami?

Dobrý den ,
ráda bych provozovala obchod s potravinami. Kde najdu podrobné informace které se potravin týkají?
Např. je potřeba jedna váha na salám a jedna na ovoce – zelenina nebo stačí jedna do provozovny?

Děkuji a přeji Vám příjemný den

Požadavky na prodej potravin

 

Výroba a uvádění potravin do oběhu (prodej potravin), patří obdobně jako poskytování stravovacích služeb, mezi činnosti epidemiologicky závažné proto jsou pro tyto činnosti stanoveny obecné i zvláštní zákonné požadavky.   Dodržování hygienických požadavků spočívá především vytvoření podmínek pro správnou hygienickou praxi a to např. v zabránění křížové kontaminaci, dodržování teplot podle nároků jednotlivých druhů potravin  při jejich uskladnění a nabízení k prodeji atd. Základní, bezpodmínečné požadavky stanoví  Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin a zákon o potravinách č. 110/1997 Sb. v platném znění. Jaké konkrétní podmínky musí splnit ten kdo má v úmyslu provozovat prodej potravin závisí na rozsahu sortimentu potravin jaký chce nabízet a na uvažované   formě prodeje – prodej samoobslužný nebo obslužný (pultový). Předpisy výslovně nezakazují společný prodej potravinářského i nepotravinářského zboží v jedné prodejně, ale stanovují, že nesmí docházet ke kontaminaci a nepříznivému ovlivňování (např. cizími pachy). Každá provozovna (obchod) musí mít vypracován vlastní systém kritických bodů (HACCP), v němž musí být podchycena všechna možná rizika. Prodejce tak plně odpovídá za zavedení potřebných hygienických opatření.

 

Podrobnější informace můžete získat na internetu např. v příručce. „Hygienické minimum pro pracovníky potravinářských prodejen“ (www.socr.cz/aktivity/minimum ),  dále na webové stránce Státní zemědělské a potravinářské inspekce (www.SZPI.cz ) a webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin (www.ICBP.cz/prodejpotravin)