Poradna - Hygiena potravin

Jaka povolení jsou potřeba na prodej vín?

Dobry den,
chci zacit provozovat stankovy prodej lahvovych vin a staceneho vina dovezeneho z Francie. Prodej chci uskutecnit formou stankoveho prodeje po vesnicich kde za jeden den objedu s dodavkou nekolik vesnic kde vzdy budu chvili prodavat. Muzete mi prosim poradit jaka povoleni napriklad od hygieny nebo obchodni inspekce atd. jsou pro takovouto cinnost potreba? Nerad bych se dostal do konfrontace se zakony. Jde o dovoz vina z ciziny a netusim kdo vsechno muze prijit na kontrolu popripade jake doklady budu pro prodej potrebovat.

Dekuji moc

Prodej potravin se děje zpravidla ve stálých obchodních prostorách, které zákon označuje za provozovnu. Za provozovnu se, ale také považuje mobilní provozovna, což je provozovna přemístitelná, neumístěná na jednom místě delší dobu než tři měsíce. Provozování prodeje potravin je podle živnostenského zákona činnost volná, ke které je však nutno mít živnostenské oprávnění.

 

K provozování stánkového prodeje potravin nevydává předem orgán ochrany veřejného zdraví .- krajská hygienická stanice (KHS) žádná povolení. V průběhu prodeje může KHS a další kontrolní orgány (Státní zemědělská a potravinářská inspekce – SZPI, Česká obchodní inspekce ČOI) provést státní dozor, ve kterém může požadovat doklady o původu vína a způsobu jeho nabytí.

 

Prodej potravin – tedy i vína spadá do kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Na místně příslušný inspektorát SZPI je povinnost zaslat „Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení* výkonu předmětu činnosti“ (ve smyslu článku 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, v platném znění a ve smyslu § 3 odst. 1 písm. i zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Formulář lze stáhnout na webových stránkách SZPI.

 

Před zahájením prodeje je nezbytné, aby se tazatel v potřebném rozsahu seznámil s platnými obecně závaznými právními předpisy (Nařízení ES, zákony, vyhlášky) – všechny potřebné informace jsou ke stažení na internetu. Jde zejména o následující legislativu

 

* Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, zejména příloha II. kapitoly 3, 4. Tato příloha stanovuje obecné hygienické podmínky a požadavky pro všechny provozovatele maloobchodu. Kapitola 3 přílohy II stanovuje požadavky na pojízdné nebo přechodné prostory (například prodejní stany, stánky na trhu, pojízdné prodejny),

 

* Zákon č.110/1997 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů v platném znění a navazující prováděcí předpisy – vyhlášky např.

 

* Zákon č. 321/2004 Sb. O vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů a prováděcí předpis Vyhláška č.323/2004 Sb., kterou

 

se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství – v platném znění

 

* Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění, pokud by tazatel nabízel k prodeji vína rozlévaná z velkoobjemových nádob, či nabízel vína k ochutnávkám, měl by mít podle § 19 uvedeného zákona zdravotní průkaz a znalosti potřebné k ochraně veřejného zdraví.

 

* Zákon č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele – podmínky a poctivost prodeje kontroluje Česká obchodní inspekce

 

Závěrem je nutno upozornit na skutečnost, že prodejce vína odpovídá za zdravotní nezávadnost potraviny, základní informace – značení na lahvích by měly být v českém jazyce.

 

20.2.2013 zpracoval MVDr. P. Otoupal, CSc.