Poradna - Potraviny (složení, značení, výživové hodnoty)

Existují nějaké legislativní povinnosti pro výrobu hroznového a ovocného vína pro vlastní potřebu a v omezeném množství?

Existují nějaké legislativní povinnosti pro vyrobu vína ( hroznoveho i ovocneho) pro vlastní potřebu a v omezeném množství ? Mam na mysli především vztah k SZPI, UKZUZ a celni správě.

Legislativa o vinohradnictví a víně je poměrně rozsáhlá, proto následně uvádím některé obecně závazné předpisy týkající se tématu

Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000 ze dne 24. července 2000,

kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem a zavádí se kodex Společenství pro enologické postupy a ošetření

Nařízení Komise (ES) č. 1282/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999, jež se týkají shromažďování údajů pro identifikaci vinařských produktů a sledování trhu s vínem, a kterým se mění nařízení (ES) č. 1623/2000

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů

Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

Vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí

Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Podrobné informace lze získat z publikace volně přístupné na internetu

Rada,T., Tkáčíková,J., Kunc, O.:Zákon o vinohradnictví a vinařství.

 

Dr. Otoupal