Výživa obecně

Jodový deficit – současný stav a problémy

Jodový deficit vyžaduje systematickou pozornost jak celosvětově tak i v ČR.

Experti WHO hodnotí Českou republiku jako stát se zvládnutým jodovým deficitem, avšak dosud ještě existují některé nevyřešené problémy, např.

optimální přísun jodu
saturace jodu pro rizikové skupiny, např. těhotné a kojící ženy a diabetiky
zvýšený přívod jodu, který vede k nepříznivým změnám štítné žlázy

Na závěr uvádí autor následující:

program zkvalitnění profylaxe jodového deficitu je v ČR efektivní.
zvýšený přívod jodu vyvolal zvýšení titru antityreoidálních protilátek. Zhodnocení významu bude vyžadovat systematické prospektivní studie.
je nezbytné ověřit saturaci jodem u rizikových skupin, zejména u těhotných a kojících žen.
mezinárodní a naše zkušenosti ukazují na nutnost trvalého monitorování stavu a včasných úprav přívodu jodu podle měnící se situace, jako je např. snížený přívod soli v rámci prevence kardiovaskulárních chorob.

Podle:
V. Zamrazil
Časopis lékařů českých 151, 73, 2012