Poradna - Potraviny (složení, značení, výživové hodnoty)

Je možné takto minimalizovat dobu spotřeby?

Dobrý den.Můj dotaz je směřován na dobu spotřeby.V našem obchodním středisku prodávají sýry,salámy,saláty a jiné potraviny na váhu s tím,že vystavené to mají klidně i 5 dní.Pokud ovšem příjde zákazník,který si výrobek zakoupí dejme tomu dnes,t.j. 13.7.2015,tak má na etiketě napsáno.Baleno dne:13.7.2015 , spotřebujte do 13.7.2015.Dotaz zní.Je možné takto minimalizovat dobu spotřeby?Když si druhý den pujdu koupit ten samý salám,nebo sýr,u kterého uvedli datum spotřeby,tak bych v podstatě podle jejích etikety,kterou mi vystavili,měl kupovat zboží po záruce.V případě potřeby zašlu i fotografie.Děkuji

Tazatelem popisovaná používaná praxe nabídky a prodeje nebalených rychle kazících se potravin je v hrubém rozporu s hygienickými požadavky na zdravotní bezpečnost potravin. Dochází k porušení řady obecně závazných právních předpisů Evropských společenství i zákona o potravinách i veterinárního zákona a prováděcích předpisů. Krájené nebalené netrvanlivé masné výrobky a výrobky studené kuchyně (většina lahůdkářského sortimentu) patří mezi potraviny s vysokým rizikem kontaminace a následného rychlého kažení. Společné pro lahůdkářské výrobky a krájené masné výrobky je povinnost zachování nepřetržitého chladící řetězce od dodávky potraviny až po její prodání spotřebiteli za použití chladírenské techniky, včetně chlazených nabídkových vitrín s teplotou nižší než +5°C. Provozovatel má za povinnost kontrolním orgánům prokázat kdy byla konkrétní potravina dodána, jakou dobu spotřeby stanovil výrobce, kdy byla potravina naporcována k nabízení k prodeji. Konkrétní gastronádoba nebo jiná nabídkové nádobí (mísy, podnosy) s pomazánkou, salátem, nakrájenými masnými výrobky by měla být označena datem a hodinou kdy byla připravena k prezentaci. Potraviny, které nebyly prodány a u nichž byla překročena doba spotřeby by měly být z nabídky vyřazeny a označeny jako nepoživatelný odpad. Je věcí praxe správně odhadnout množství nabízeného konkrétního sortimentu, aby nedocházelo na jedné straně ke ztrátám a na druhé straně nebylo ohrožováno zdraví spotřebitele.

Každá provozovna provádějící nabízení a prodej potravin musí mít závazné postupy zpracované na základě analýzy nebezpečí které stanovují způsob přejímky, uskladnění, přípravy k prodeji (krájení) a další manipulace s potravinou. Prodejní samoobslužné jednotky a prodejní místa s obsluhou mají za povinnost respektovat a používat zásady správné hygienické praxe aplikované na konkrétní podmínky prodejny a nabízeného sortimentu. Pracovníci potravinářské prodejny musí být o požadavcích správné praxe zacházení s rizikovou potravinou poučeni a dodržování této praxe by mělo být kontrolováno.

 

Potravinářské prodejny jsou z hlediska státního dozoru nad hygienou potravin v působnosti územních inspektorátů Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a příslušné krajské veterinární správy SVS. Kontrolní orgány vycházejí z požadavků zvýšené odpovědnosti provozovatelů potravinářských prodejen a povinností zachovávat požadavky správné praxe a systémů založených na analýze nebezpečí a kritických bodech (HACCP). Stávající kontrolní činnost výše uvedených orgánů státního dozoru ve značné míře vychází z podnětů spotřebitelů a přednostně šetří hrubé porušování požadavků na hygienu potravin a provozovatele sankcionuje.

 

Odpověděl 22.8.2015 MVDr. Pavel Otoupal, CSc.