Poradna - Školní stravování

Může být přijat na pozici vedoucí školní jídelny pracovník, který má chemickou průmyslovou školu?

Dobrý den,
prosím vás, náš dotaz zní: Může být přijat na pozici vedoucí školní jídelny pracovník, který má chemickou průmyslovou školu? Pokud Ano, které kurzy musí absolvovat, aby získal odbornost na tuto funkci. Mockrát Vám děkuji za odpověď Michalcová.

Vážená paní Michalcová,

pokusím se objasnit Vám zařazování zaměstnanců školských zařízení do platových tříd a pracovních pozic.

Základními právními předpisy jsou:

Platové třídy a tabulky určené pracovníkům ve veřejném sektoru (Ministerstvo práce a sociálních věci).

Katalog prací ve veřejných službách a správě (Nařízení vlády č. 222/2010 Sb.).

Třída určuje Vaši pozici – čím vyšší, tím odbornější, důležitější a zodpovědnější. U platových tříd platí, že pro určité platové třídy musíte dosahovat určitého vzdělání – základní vzdělání (PT 1 – 2), střední (3 – 4),

střední s výučním listem (5 – 6), střední s maturitou (7 – 8), vyšší odborné nebo střední s maturitou (9), vyšší odborné nebo bakalářské (10), bakalářské nebo magisterské (11 – 12), magisterské (13 – 16).

Katalog prací díl 2.05 obchodní provoz – pozice provozář (vedoucí školní jídelny).

Pro pozici vedoucí školní jídelny připadá v úvahu zařazení do 7. platové třídy – zajišťování stravovacího zařízení;

vhodněji však platová třída 8., pokud je vykonávána některá z níže uvedených činností (citace z katalogu prací):

1. Organizace provozu velkokapacitního stravovacího zařízení včetně zajišťování jeho technického vybavení a údržby, ekonomické agendy, stanovování technologických postupů a zajišťování jejich dodržování včetně kontroly dodržování hygienických předpisů.

2. Komplexní zajišťování provozu souboru objektů včetně jejich hospodárného využití po provozně-ekonomické stránce, zajišťování provozu a údržby, organizace prováděných prací, zajišťování potřebného materiálu a technického dozoru na prováděné práce, zajišťování podkladů pro zpracování návrhu finančního rozpočtu a spolupráce při projednávání smluv s dodavatelskými a projektovými organizacemi, přebírání dodávek a provedených prací, zajišťování dodržování programu odpadového hospodářství.

Zaměstnanec veřejné instituce v normálním pracovním poměru je začleněný do platové třídy „dle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě“ a “podle požadovaných nejnáročnějších prací“.

Dle výše uvedeného není normativně stanoven obor, ale stupeň vzdělání požadovaný dle druhu práce, tj. vedoucí školní jídelny zařazená v 8. platové třídě, vzdělání – maturita. V rámci konkurzního řízení je rozhodnutí na řediteli organizace. Kurz může doplnit chybějící odborné vědomosti, ovšem nezvyšuje dosažené vzdělání.

Vedoucí pracovník s odborným vzděláním je jistě vhodným partnerem při komunikaci s rodiči i kontrolními pracovníky (hygienik, kontrol ČŠI apod.) zvláště v tomto období přípravy dietního stravování, alergenů a dalších diskuzí o výživě. Výživa je však chemie, proto lze předpokládat, že Vámi zmiňovaný absolvent chemické průmyslovky se zájmem o výživu nemusí být chybná volba.

Zpracovala: Petronila Gleichová