Poradna - Školní stravování

Jaké jsou předpisy pro náhradní stravování při rekonstrukci ŠJ?

Dobrý den,

můj syn chodí do MŠ, která je spojena se ZŠ, kuchyň je tedy společná. Nyní dochází k celkové rekonstrukci jídelny a jídlo pro MŠ a ZŠ se bude dovážet z kuchyně jedné firmy. Tento podnik nemá nic společného se školním stravováním, takže připravovaná jídla jsou pouze pro zaměstnance (dospělí). Rekonstrukce bude probíhat cca 6 měsíců, nejedná se tedy pouze o pár obědů. Chtěla jsem se zeptat, zda i v tomto případě jsou nějaká pravidla, která musejí být dodržena (nutriční hodnota, spotřební koš atd.)?? Jak se jinak v takové situaci zachovat??

Děkuji Vám moc za odpověď

Dobrý den,

 

v případě zajištění tzv. náhradního stravování se vychází z úplně stejných předpisů jako pro školní stravování, to znamená z prováděcí vyhlášky školského zákona č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění. Školní stravování zabezpečuje buď zařízení školního stravování, nebo jiná osoba stravovacích služeb (§ 122 odst. 4 školského zákona, § 23 a 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění), a to ve výjimečných případech (viz §2 výše uvedené vyhlášky). Provozovatel stravovacích služeb stanoví výši finančního normativu na nákup potravin (§ 5 odst. 2 vhlášky) a další podmínky poskytování školního stravování, zejména podmínky přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizaci výdeje jídel a způsob hrazení úplaty za školní stravování. V ujednání o zajištění školního stravování se vymezí rozsah poskytovaných služeb podle § 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění, výše fin. normativu, způsob zabezpečení dohledu nad nezletilými strávníky a organizaci rozvozu nebo přepravy jídel v součinnosti se zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a Nařízení ES 852/2004. Provozovatelé stravovacích služeb uchovávají údaje o plnění výživových norem (např. spotřební koš) po dobu jednoho roku. Z výše uvedeného vyplývá, že i tento provozovatel stravovacích služeb pokud bude vařit pro děti, musí splnit tyto základní požadavky pro školní stravování.

 

S pozdravem
Olga Johanidesová
oddělení organizace školství
odbor školství, mládeže a sportu