Vybrané články

Je kokosový tuk skutečně superpotravina?

2016/2
Doc. Ing. Jiří Brát, CSc., prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

Abstrakt
Jsou uvedeny základní informace o kokosovém tuku (původ, složení, použití). Jsou prezentována současná výživová doporučení pro tuky a vědecké názory na význam kokosového tuku v lidské výživě, zejména jeho vliv na neinfekční onemocnění hromadného výskytu a jeho antimikrobiální a antivirové účinky. Tyto názory jsou konfrontovány s názory, které se často vyskytují v mediích, zejména na internetu. Z pohledu vědeckého kokosový tuk rozhodně nemůže být zařazován mezi zázračné potraviny (superpotraviny).

 

Celý článek (PDF)

Abstract
The basic information about coconut oil (origin, composition, use) are presented. The current dietary guidelines for fat and scientific views on the importance of coconut oil in human nutrition, especially its impact on noncommunicable diseases (heart diseases, diabetes type 2, obesity, cancer etc.) and antimicrobial and antiviral properties are presented as well. These views are confronted with opinions that are often found in the media, especially the Internet. From the scientific point of view the coconut fat cannot be classified among the miraculous food (superfoods).