Výživa obecně

Je bezpečné pití vody z kohoutku vodovodu?

Autoři porovnávali významné standardy ISO a DIN pro pitnou vodu, které se užívají v Evropské Unii. Evropské standardy pro analýzu vody pomocí iontové chromatografie byly prezentovány na velkém počtu příkladů.
Pod označením ISO 14911 jsou uvedeny metody pro jakost pitné vody, pro odpadní vodu, pro stanovení alkalických kovových prvků a pro celkový rozbor půdy.
Standard ISO 10304 – 1 uvádí metodu pro stanovení běžných anorganických iontů v pitné vodě, podzemní vodě, povrchové vodě, odpadní vodě a mořské vodě.
Další standard je ISO 15061, který je pro stanovení bromidů ve vodě. Bromidy z ozonizované pitné vody ničí bakterie. EPA a ISO považují bromidy za nebezpečné.
Poslední diskutovaný standard je DIN 38405 – 7. Tento standard je pro stanovení kyanidů v málo znečištěné vodě, a to metodou kapalinové chromatografie nebo metodou titrační.
Na závěr je možné uvést, že jsou – li v členských zemích Evropské Unie akceptovány a aplikovány uvedené standardní metody s užitím iontové chromatografie při analýze vody , pak je možno říci, že voda z kohoutku vodovodu bude pro pití bezpečná.

Podle:
J. P. Cottam, D. Jensen
Sborník z 10.th International Nutrition & Diagnostics Conference 4. – 7. 9 2010