Archiv akcí SPV

Zpráva o konferenci „Vitaminy“ – INDC2010

10. ročník mezinárodní konference IN2010 – International Nutrition & Diagnostics Conference se uskutečnil v nové budově Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze ve dnech 4. – 7. 9. 2010. Konference pod novým názvem navazovala na již zavedenou konferenci Vitamins, Nutrition and Diagnostics. Hlavními organizátory byly společnost Radanal s.r.o., Pardubice, Společnost pro výživu, Praha a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Česká společnost klinické biochemie za organizační pomoci společnosti CZECH-IN s.r.o. Záštitu nad konferencí převzal člen Poslanecké sněmovny PČR Prim. PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. Do Prahy přijelo cca 130 účastníků z 22 zemí světa. Registrováno bylo 43 přednášek a 59 posterů.

Přednášky byly rozděleny do bloků:
Pokroky ve výživě, Oxidační metabolismus, Pít či nepít, Antioxidanty, Chemie lidského chování, Polyfenoly a Fytoestrogeny, Analytické metody a Nanotechnologie pro společnost, přičemž cílem tohoto bloku byla prezentace výsledků řešených v rámci projektu NANOSEMED (KAN 208130801) – Nové konstrukce a využití nanobiosenzorů a nanosenzorů v medicíně. Jednacím jazykem byla angličtina, jeden blok věnovaný zdravotním tvrzením, výživě a doplňkům stravy byl, pod vedením CVK, prezentován v češtině.

Hlavní myšlenkou konference bylo vytvořit mezioborové vědecké setkání, které se soustředí na palčivou problematiku udržení lidského zdraví při současných změnách životního stylu, jenž zbavuje lidi pohybu a zatěžuje je nadměrným stresem v souvislosti s vzrůstajícími nároky na výkonnost a konkurenceschopnost. Je možné konstatovat, že konference úspěšně reagovala na tuto společenskou poptávku.

Trendem vědeckého bádání v oblasti výživy je intenzivní hledání potravin (zeleniny, nápojů atd.), které jsou zdrojem látek, které mají chemoprotektivní účinek, udržují člověka v dobré psychické a fyzické kondici. Významným aktuálním poznatkem je, že zvýšená konzumace stravy je způsobená psychickými problémy. Člověk hledá ve stravě podporu, aby kompenzoval ztracenou rovnováhu, vyvolanou zejména pracovním stresem a obavami z uplatnění ve společnosti. Konference zdůrazňuje, že úkolem stravy není jen úhrada kalorických potřeb, ale především udržení rovnováhy se změněnými životními podmínkami jako je používání počítačů, cestování, problémy s vyrovnáváním se s časovým posunem, hodiny, které člověk tráví v pozici, kde nedochází k cirkulaci krve v důsledku sezení. Tyto měnící se podmínky jsou výzvou a příležitostí pro firmy, které přinášejí na trh potravní doplňky, doplňky stravy, nebo produkty, které jsou schopny kompenzovat zmíněné životní podmínky lidí.

Historickým trendem v oblasti technologie potravin bylo upravit potravinu tak, aby představovala koncentrovaný zdroj energie s maximální možnou trvanlivostí. Dnes je však opačný trend- potravinářské technologie by měly vyvinout potraviny, které by představovaly zdroj bioaktivních látek s minimem energie, zdroj vitamínů, antioxidantů, minerálních látek. V bloku Pít či nepít byla diskutována pozitiva a rizika konzumace nápojů, počínaje vodou z vodovodu, balenou vodou až po alkoholické nápoje. Závěrem je tedy nutno říci, že vše má svá pozitiva a rizika, která je nutno mít na paměti a dostat do podvědomí široké veřejnosti. Nechť k tomu přispěje i vydaný sborník s příspěvky z letošního ročníku.

Příští ročník konference INDC11 se bude konat v Brně 28. – 31. srpna 2011.

Aleš Horna a Jarmila Blattná