Poradna - Výživové doporučené dávky

Jakou výživou normu máme dodržet u dospělého strávníka?

Hezký den,
obracím se na Vás s prosbou a dotazem (jehož zodpovězení rádi zaplatíme) již několik let máme problém v nastavení výživových norem pro naše strávníky –zaměstnance školy. Dosud byl u nich používán koeficient normy 0,8, ale bylo nám doporučeno zpracovatelem softwaru, že bychom pro dospělé měli mít nastavenu normu na 1,00. Z toho ovšem vyplývá i vyšší finanční náklad protože dosud zaměstnanci platili 24,- Kč a když bereme v úvahu to, že u dětí se používá koeficient 0,55 a dospělý budou mít 1,00 a děti platí 15,- Kč za oběd měli by zaměstnanci platit 30,- Kč. Bylo by možné mi sdělit jakou výživou normu máme opravdu dodržet u dospělého strávníka (popřípadě i finanční rozmezí, to určené vyhláškou č. 107/2005 Sb. je 20-37 Kč).
Děkuji, Jitka Svobodová

Vážená paní Svobodová, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů se týká pouze dětských strávníků.

Stravování zaměstnanců škol a školských zařízení je stanoveno vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů. V § 2 odst. a) je uvedeno, že strávník hradí náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných jídel pro závodní stravování (dále jen „pořizovací cena surovin“). Nikde není uvedeno jakou mají mít zaměstnanci gramáž. Velká část jídelen opravdu normuje 1,00 pro dospělé, čemuž odpovídá i cenová kalkulace. Navíc je možnost u zaměstnanců použít příspěvek na stravování z fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a to  podle vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, viz. § 7 výše uvedené vyhlášky a to až do výše 100% celkové částky (to se ale v praxi neděje, jelikož by se fond zcela vyčerpal na stravování. Příspěvek většinou činí cca 10,- až 15,- Kč)To, že by zaměstnanci platili 30,- Kč není v rozporu se žádným právním předpisem.

 

Doufám, že je moje odpověď srozumitelná.

 

Přeji pěkný den. S pozdravem Bradová