Poradna - Hygiena potravin

Jaké podmínky musím splňovat při prodeji svařeného vína?

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, jaké povolení a podmínky musím splňovat, když chci jen a pouze v prosinci, prodávat svařené víno. Svařák by byl prodáván obchodníkem, který by chodil a na veřejných místech, z velkoobjemové nádoby, by za peníze nalíval lidem do kelímku. Co se týče výroby vína, musí se splňovat nějaké zvláštní požadavky? ( tzn. jestli se může prodávat jen již hotový nápoj, který bych zakoupil v krámu, jakožto nákup a prodej anebo jestli můžu svařák vařit).

Záměr tazatele prodávat zákazníkům svařené víno z velkoobjemové nádoby má několik obtížně řešitelných aspektů. Obecně by se jednalo o poskytování velmi specifické formy stravovací služby – dočasný, mobilní prodej podle kapitoly III. Přílohy II. Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin. Pokud by bylo víno svařováno mimo místo jeho prodeje, muselo by to být na místě, které odpovídá požadavkům na potravinářský provoz, resp. na provozovnu poskytující stravovací služby podle výše uvedeného předpisu. Protože svařené víno se podává s přísadami a v teplém stavu muselo by být dávkováno z termoportu (tepelně izolované nádoby), aby se zachovala přiměřená teplota nápoje.

 

Z hlediska nejzákladnějších hygienických požadavků: pracovník, který by svařené víno připravoval i ten jež by ho zákazníkům nabízel by měl vlastnit zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství a mít základní znalosti z hlediska ochrany veřejného zdraví. Také nádoby (kelímky) pro jedno použití by měly být vyrobeny z plastu, který je zdravotně nezávadný a je schválen pro styk potravinami.

 

Dále by měl mít prodávající doklad o tom z jakého vína a přísad je nápoj připraven a jak bylo víno získáno (případná kontrola České obchodní inspekce).

 

Uvažovaný způsob nabízení svařeného vína by bylo možno považovat za zvláštní formu stánkového prodeje a k jako takové nevydává předem orgán ochrany veřejného zdraví .- krajská hygienická stanice (KHS) žádná povolení. V průběhu prodeje může KHS a další kontrolní orgány (Státní zemědělská a potravinářská inspekce – SZPI, Česká obchodní inspekce ČOI) provést státní dozor ve kterém může požadovat doklady o původu vína a způsobu jeho nabytí.

 

Prodej potravin – tedy i vína spadá do kompetence Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Na místně příslušný inspektorát SZPI je povinnost zaslat „Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení/ukončení* výkonu předmětu činnosti“ (ve smyslu článku 6 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin, v platném znění a ve smyslu § 3 odst. 1 písm. i zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Formulář lze stáhnout na webových stránkách SZPI.

 

Před zahájením prodeje je nezbytné, aby se tazatel v potřebném rozsahu seznámil s platnými obecně závaznými právními předpisy (Nařízení ES, zákony, vyhlášky) – všechny potřebné informace jsou ke stažení na internetu. Jde zejména o následující legislativu:

 

* Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, zejména příloha II. kapitoly 3, 4. Tato příloha stanovuje obecné hygienické podmínky a požadavky pro všechny provozovatele maloobchodu. Kapitola 3 přílohy II stanovuje požadavky na pojízdné nebo přechodné prostory (například prodejní stany, stánky na trhu, pojízdné prodejny),

 

* Zákon č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů platném znění a navazující prováděcí předpisy – vyhlášky např. Zákon č. 321/2004 Sb.o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláška č.323/2004 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství – v platném znění

 

* Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění, a vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., zejména ustanovení § 49 § 50 vyhlášky.

 

Zákon č. 634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele – podmínky a poctivost prodeje kontroluje Česká obchodní inspekce

 

Závěrem je nutno upozornit na skutečnost, že prodejce potraviny tedy i svařeného vína odpovídá za jeho za zdravotní nezávadnost potraviny,

 

8.1.2014 zpracoval MVDr.P.Otoupal, CSc