Poradna - Hygiena potravin

Jak postupovat, když chceme rozdávat cukroví na veřejnosti?

Dobrý den,

během vánočního adventu by chtělo naše sdružení rozdávat na veřejnosti cukroví / perníčky. Mám několik dotazů:
1) Stačí, pokud bude každý kus zabalen v celofánu a na zadní straně bude složení výrobku plus datum výroby a trvanlivost?
2) Můžeme si pečení perníčků objednat u „necukrářky“, která peče na zakázku, ale nemá na to ŽL? (Popř. s pečením pomohou členové sdružení atd…)

Děkuji za odpovědi.

Rozumím-li otázce dobře, tak uvádíte že jde o ROZDÁVÁNÍ CUKROVÍ / PERNÍČKŮ, i když na veřejnosti, a to ještě pouze v době adventu, tedy nejdéle po dobu 2 – 3 týdnů (a smím-li soudit, tak pravděpodobně ne každý den). Navíc – „rozdavatelé“ chtějí jednotlivé kousky balit do celofánu a ještě označovat tak, jak uvádějí. Bližší podrobnosti neuvádí. Nejde tedy ani o výrobu, ani o prodej nebo uvádění potravin do oběhu ve smyslu zákona O potravinách.
Zákon o potravinách č. 110/1997 Sb, který řeši podmínky výroby a uvádění potravin a potravinářských výrobků do oběhu, se týká pouze PROVOZOVATELE potravinářského podniku nebo PODNIKATELE, který toto zboží vyrábí nebo uvádí do oběhu. To tazatelka – zdá se – není.
Nevím, co je myšleno termínem „necukrářka“. Zákon zná pouze pracovníky v potravinářství, kteří přichází do přímého styku s potravinami nebo mohou svým rozhodováním potraviny ovlivňovat (například vedoucí pracovník) – myslí se tím vždycky pracovníci v trvalém nebo aspoň přechodném, ALE UZAVŘENÉM PRACOVNÍM POMĚRU. V případě tazatelky – zdá se – jde spíše o akci amatérských dobrovolníků, kterým by státní správa měla poděkovat jak za to, že chtějí udělat všecko to, co píší a že se ještě informují o tom, zda to dělají dobře.
Z á v ě r :
pokud je můj úsudek správný a akce tazatelky je skutečně (de facto) jednorázovou akcí dobrovolníků, je jejich úsudek o výrobě, balení a „uvádění do oběhu“ cukroví / perníčků  správný a tudíž
mohou svou akci bez problémů realizovat.
Toto stanovisko se však netýká akcí jiného charakteru (podnikání, výroba potravin, dlouhodobý prodej).

 

MUDr. Jan Ševčík, SPV Praha