Často kladené dotazy - FAQ

Jaké dnes platí výživové doporučené dávky?

Společnost pro výživu po domluvě s MZdr. ČR vydala v roce 2011 překlad „Referenčních hodnot pro příjem živin“ pro obyvatelstvo německy mluvících zemí s tím, že uvedené hodnoty jsou poplatné i pro českou populaci. Údaje zde uvedené obsahují všechny skupiny obyvatel.

Danou publikaci je možné objednat zde nebo získat na sekretariátu SPV – tel. 267311280