Často kladené dotazy - FAQ

Co znamená pojem minimální trvanlivost výrobku? Je možné po minimální trvanlivosti výrobku ho dále ještě konzumovat, případně po jakou dobu?

Jedná se o minimální dobu trvanlivosti a znamená, že do uvedené doby může být takto označený výrobek nabízen na trhu. Je to možné i po uplynutí doby minimální trvanlivosti za předpokladu, že je výrobek označen jako výrobek s prošlou dobou minimální trvanlivosti (upozornění pro spotřebitele) a současně není jeho obsah změněn vůči požadavkům na něj kladených a je zdravotně nezávadný, za což ručí ten, kdo uvádí výrobek na trh.

V případě doby použitelnosti (označení spotřebujte do…) nelze výrobek dále nabízet za žádných okolností.