Poradna - Hygiena potravin

Jak je to s ošetřením citronu?

Jak je to s ošetřením citronu, resp. s použitím kůry, čím se tedy doopravdy ošetřuje, jak tato látka může uškodit organismu a zda-li je účinné doporučené omytí citronu vodou apod.

děkuji.

ad 1/  Jak je to s ošetřením citronu, resp. s použitím kůry, čím se tedy doopravdy ošetřuje
O posklizňovém ošetřování citrusových plodů laicky vyčerpávajícím způsobem pojednává Zákaznický magazín českých a moravských spotřebních družstev COOP v čísle č. 1/2004 v kapitole „Chemické ošetření citrusových plodů„. Tuto kapitolu lze také nalézt ve vyhledávači zadáte-li heslo „chemické ošetřování citrusových plodů“.

 

ad 2/  Jak tato látka může uškodit organismu
Vliv látek používaných k povrchovému ošetřování citrusů (ale i jiných plodů) by bylo nutné popisovat dost složitě. Jde-li však pouze o stručný popis pro spotřebitele jako v tomto případě, pak je možné napsat toto:
–  ošetření prováděné (prakticky inertními) vosky a pryskyřicemi za účelem zabránění vysychání plodů je ze zdravotního hlediska zcela bezpečné.
–  v ostatních případech (při použití protiplísňových přípravků) vždycky záleží na druhu a charakteru použité látky, její koncentraci a množství, kterým je organismus člověka ovlivňován.
Příslušné ministerské vyhlášky (uvedené v příloze této zprávy) stanovují možnosti použití těchto látek a nejvyšší přípustné koncentrace na ploše ošetřovaných plodů. Pro jednotlivé látky jsou rovněž stanovena „éčka“, tj. koncentrace látky použitelné na jednotku spotřeby (gram, litr a pod.), a jejich dodržení tak stanovuje jejich zdravotně zcela bezpečnou použitelnost. Většinou jde o použití těchto látek: bifenyl (E 230), ortofenylfenol (E 231) a další (E 232) a (E233). Za rozhodující z hlediska zdravotní bezpečnosti těchto látek je možné považovat jejich množství, kterým může být lidský organizmus ovlivňován (množství požité v jedné epizodě). Toto množství je vzhledem k charakteru možného použití (džem, nápoj a pod.) vždy velmi malé, tak malé (většinou několik mikrogramů), že jde o množství z toxikologického hlediska zanedbatelné.

 

ad 3/  Je účinné doporučené omytí citronu vodou apod.
Omývání citronů, o které jde především, je jediným možným prostředkem směřujícím ke snížení možného zdravotního rizika. Doporučuje se použít k omývání vlažnou vodu v níž se látky typu vosků snáze rozpouštějí. V žádném případě však omývání citrusových plodů nezbaví jejich povrch protiplísňových látek úplně. Uvádí se, že účinnější je mechanické oškrábání části kůry citrusu.

 

MUDr. Jan Ševčík