Poradna - Hygiena potravin

Jak se určuje minimální doba trvanlivosti potravin?

Dobrý den,

jak se oficiální cestou určuje minimální doba trvanlivosti potravin?
Řekněme, že bych chtěl dodávat produkt (nápoj) k prodeji maloobchodním prodejcům. Je nějaký institut, kterému dodám hotový produkt zabalený tak jak by šel k prodeji a on řekne jaká je jeho minimální trvanlivost?

Děkuji za odpověď

Dobu minimální trvanlivosti potraviny nelze stanovit Vámi popsaným způsobem, pouze na základě vyrobeného vzorku potraviny posouzeného například některou autorizovanou zkušebnu. Posuzujícím nemohou být známy všechny okolnosti, které minimální trvanlivost mohou ovlivnit.

 

Výroba potravin i v malém objemu je činnosti epidemiologicky závažnou proto se ještě před zahájením činnosti musí tazatel seznámit a v rozsahu přiměřeném činnosti respektovat ustanovení potravinové legislativy. Jde zejména o ustanovení zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách v platném znění a navazující prováděcí předpisy – vyhlášky. Budoucí podnikatel dále musí respektovat požadavky na ochranu zdraví spotřebitelů vycházející z ustanovení Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

 

Doba minimální trvanlivosti závisí na druhu potraviny, surovinách, použitých technologických postupech a výsledku analýzy nebezpečí. Provést analýzu nebezpečí znamená zhodnotit možnost nepříznivého uplatnění jednotlivých druhů nebezpečí biologických, chemických či fyzikálních u surovin vstupujících do výroby, během jejich zpracování na finální výrobek a při uvádění potravin do oběhu s ohledem na jejich sortiment, pracovní postupy, předpokládanou dobu spotřeby, skladovací teplotu. Používané technologie a pracovní postupy musí zajistit zdravotní nezávadnost potraviny, nesmějí narušovat smyslové znaky potravin a pokrmů a významně snižovat jejich nutriční (výživovou) hodnotu. Zdravotní nezávadnost výrobce potraviny zabezpečuje dodržováním správné výrobní a hygienické praxe. Zavedení systému správné výrobní praxe musí předcházet splnění tak zvaných bezpodmínečných hygienických požadavků zahrnující i analýzu nebezpečí (Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin).

 

Datem minimální trvanlivosti ani datem použitelnosti se neoznačuje čerstvé ovoce a zelenina, nijak neupravené konzumní brambory, naklíčená semena, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nad 10 objemových procent (výjimku tvoří emulzní likéry), víno, pekařské a cukrářské výrobky, které se spotřebují do 24 hodin po výrobě, jedlá sůl, přírodní sladidla v pevné formě, neplněné nečokoládové cukrovinky obsahující pouze cukry a barviva a látky určené k aromatizaci, žvýkačky a kvasný ocet, limonády, ovocné šťávy a nektary a alkoholické nápoje balené v nádobách nad 5 litrů, které nejsou určeny pro běžné spotřebitele a jednotlivé porce nebalené zmrzliny. Je nutno však zdůraznit, že ostatní požadavky potravinové legislativy tím nejsou dotčeny.

 

O provedení analýzy nebezpečí v provozovně vyrábějící potraviny lze požádat právnické či fyzické osoby poskytující poradenské služby při zavádění systémů řízení a hodnocení jakosti a zavádění systémů kritických bodů – HACCP.

 

MVDr. P. Otoupal, CSc.