Poradna - Hygiena potravin

Jak získám povoleni na výrobu a prodej psích pamlsků?

Dobry den, jak získám povoleni na výrobu a prodej psích pamlsku? Pamlsky bych vyrabela doma a dale prodavala ve svem obchode. Existuje nejaky seznam povolenych potravin, ze kterych zle vyrabet pamlsky?

Dekuji

Tazatelka se zajímá o podmínky za jakých by mohla vyrábět a prodávat ve svém obchodě pamlsky pro psy. I když Společnost pro výživu se věnuje výhradně otázkám souvisejícím s výživou člověka získali jsme k otázce „psích pamlsku“ tyto informace:

 

– výrobu pamlsků pro psy je nutno chápat jako výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu – domácí zvířata,

 

– výroba krmiv je volnou živností ke které je nutno získat živnostenské oprávnění,

 

– krmivy produkty rostlinného nebo živočišného původu čerstvé nebo konzervované a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické a anorganické látky s přidáním doplňkových látek nebo bez jejich přidání, které jsou určeny ke krmení zvířat samostatně nebo ve směsích )zákon o veterinární péči č. 166/1999 Sb., § 1, písm. p) ,

 

– výroba krmiv je činností, která je legislativně regulována řadou požadavků, proto by měla tazatelka předem seznámit s příslušnou legislativou a podle objemu výroby a charakteru činnosti respektovat v přiměřeném rozsahu ustanovení obecně závazných předpisů.,

 

– výrobu psích pamlsků, jako výrobu krmiv pro zvířata v zájmovém chovu je pak nutno před zahájením činnosti přihlásit do registru krmivářských provozů na územně příslušném pracovišti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, který je pro tuto činnost orgánem státní správy . V případě, že pro výrobu jsou používány i suroviny živočišného původu je povinnost registrace také na územně příslušné krajské správě Státní veterinární správy. Kontakty na obě instituce jsou na internetové adrese portálu ministerstva zemědělství http//:eagri.cz, kde jsou k dispozici ke stažení potřebné registrační formuláře a kde lze získat podrobnější informace,

 

– seznam povolených potravin či surovin pro výrobu psích pamlsků není v předpisech k dispozici

 

Na dotaz odpověděl 30.10..2014 MVDr. P. Otoupal, CSc.