Poradna - Hygiena potravin

Jaké podmínky musí splňovat prostory pro skladování vín?

Dobrý den,

uvažujeme o prodeji vín v našem domacím sklepě. Jaké podmínky tyto prostory musí splňovat pro vhodné skladování vín? Jaká všechna potvrzení a povolení budeme potřebovat k zahajení prodeje?

Děkuji za odpověď

1/ V dotazu nepíšete, z jakého sklepa (vinný sklep, sklep v obytném domě, např. na brambory aj.) a zda uvažujete výhradně o prodeji vína uzavřeného v původním obalu (původních lahvích) nebo vína sudového, rozlévaného, případně nabízeného i  k ochutnání na místě. To je zásadní rozdíl z hlediska nároků na vybavení prodejního místa – Vašeho sklepa

 

2/  Pro prodej poživatin, tedy i vína lahvového nebo sudového, platí obecně platné a všeobecně známé předpisy dostupné i na internetu např. na webové stránce http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

nebo v odpovědi na podobný dotaz „Jaká povolení jsou potřeba pro prodej vína?“

 

3/  Ke zřízení místa – prodejny potravin (předpokládám, že stálé prodejny) je třeba uvažované místo přizpůsobit (upravit) i technicky. Na to je vhodné se poradit s projektantem, specializovaným na adaptaci prostor k prodeji potravin, případně si nechat zpracovat projekt. Podmínky pro zřízení provozovny určené k prodeji potravin zkušený  projektant dobře zná a je zbytečné je zde popisovat.

 

Moje doporučení zní – obraťte se na projektanta.

 

4/  Z technických podmínek jen letmo uvádím: pitná voda, odpady, osvětlení, větrání, teplotní poměry aj.). To všechno by Vám měl vyřešit    projektant. Dříve než se rozhodnete o případných technických úpravách Vašeho sklepa,  doporučuji se seznámit s platnými předpisy pro prodej potravin, případně pro poskytování stravovací služby, pokud by bylo víno nabízeno i ke konzumaci na místě.

 

MUDr.J. Ševčik, MVDr.P.Otoupal