Poradna - Hygiena potravin

Jak je upraven dovoz obědů do rodinného centra?

Dobrý den,
rádi bychom pro děti předškolního věku, které navštěvují dopolední vzdělávací program v rodinném centru (cca 8 dětí) objednávali pravidelný dovoz obědů od firmy Bionea (vaří obědy pro MŠ).Má provozovatel (spolek) tohoto rodinného centra nějaká hygienická omezení pro výdej objednaných obědů a konzumaci na místě? Mohou učitelky se zdravotním – hygienickým průkazem dětem tyto obědy podávat (samozřejmě se souhlasem rodičů)? Jaká vyhláška toto upravuje? Co je třeba preventivně zohlednit?

Provozování stravovací služby se řídí,  v tomto případě výdejny, se řídí hygienickými předpisy. Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a prováděcí vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.  V daném případě nejlépe uděláte, když se spojíte s místně příslušnou hygienickou stanicí pro děti a dorost, a ty na místě posoudí, zda můžete stravovací službu provozovat. Bez povolení hygieny nemůžete stravování dětí provozovat.

Bc. Strosserová