Poradna - Školní stravování

Jak je to s krácením pracovních úvazků při poklesu počtu strávníků?

Dobrý den,
prosím o sdělení,zda při poklesu počtu strávníků a následném krácení pracovních úvazků ve školní jídelně, mají být úvazky zkráceny stejnou měrou či je to na libovůli ředitele zařízení?
V našem případě se jedná o 2 pracovní síly a úbytek 18 dětí.Jedné má i přes úbytek dětí zůstat celý úvazek,druhé zkrácený na 0,6.
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, počet a velikost úvazků se určují podle krajského normativu. Najděte si na svém příslušném krajském úřadě tabulku s normative, a podle počtu strávníků vypočítáte počet pracovníků, respektive úvazků. Počítá se to tak, že vezmete počet dětských strávníků a vydělíte příslušným normativem. Podle výsledku se pak musíte domluvit s ředitelem školy, kolik pracovních úvazků jídelně zůstane, a jak si je rozdělíte na kuchyni.

Bc. Strosserová