Poradna - Hygiena potravin

Jaké podmínky musím splnit při výrobě vína?

Dobrý den,

přemýšlím nad výrobou vína z ovocných materiálů (z jiných než hroznové víno). A chtěl jsem se zeptat jaké podmínky bych musel splňovat (z jakých zákonů a předpisů mám čerpat), abych toto víno poté mohl prodávat a nejen využívat pro domácí potřeby.

Předem děkuji

Vážený pane,
byl jsem požádán, abych odpověděl na Vaše dotazy, které se týkají:
1/  výroby ovocných vín z „ovocných materiálů jiných, než je hroznové víno“
2/  podmínek prodeje těchto ovocných vín v obchodní síti.
Ve svém dotazu zmiňujete také otázky „hygieny potravin“.

 

K těmto vašim dotazům Vám sděluji toto:
ad 1/  Na výrobu ovocných vín se vztahují stejné (obdobné) podmínky jako na každou jinou potravimářskou výrobu, a to podmínky dané zákonem č. 110/1997 Sb O potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, včetně níže uvedených změn a doplňků zákona:

 

Změna: 166/1999 Sb.                         Změna: 94/2004 Sb.
Změna: 146/2002 Sb. (část)                Změna: 306/2000 Sb.
Změna: 316/2004 Sb.                         Změna: 306/2000 Sb. (část)
Změna: 558/2004 Sb.                         Změna: 119/2000 Sb.
Změna: 392/2005 Sb.                         Změna: 306/2000 Sb. (část)
Změna: 444/2005 Sb.                         Změna: 146/2002 Sb. (část)
Změna: 229/2006 Sb.                         Změna: 146/2002 Sb.
Změna: 296/2007 Sb.                         Změna: 146/2002 Sb. (část), 131/2003 Sb.
Změna: 120/2008 Sb.                         Změna: 274/2003 Sb.
Změna: 120/2008 Sb. (část)
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.

 

Je však třeba si uvědomit, že je nutné vyhodnotit nejenom otázky samotné výroby, ale také otázky pracovních podmínek zaměstnanců této výroby (šatny, umývárny, WC aj.). Ve výrobních prostorách musí být k dispozici zdroj pitné vody, zařízení pro mytí nástrojů a nádobí atd. Zvlášť musí být také umyvadla pro mytí rukou při výrobě. Úmyslně se nezmiňuji o obalech – na ovoce, na odpady, na hotové výrobky, tyto otázky je možné řešit až při znalosti konkrétních podmínek (sudy, lahve, přepravní nádoby, manipulační nádoby atd.).

 

Další neopomenutelnou zákonnou normou je :

 

VYHLÁŠKA č. 335/1997 SbMinisterstva zemědělství ze dne 12. prosince 1997,

kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
Změna: 45/2000 Sb.
Změna: 45/2000 Sb. (část)
Změna: 45/2000 Sb. (část)
Změna: 57/2003 Sb. (část)
Změna: 57/2003 Sb.
Změna: 289/2004 Sb.
Změna: 115/2011 Sb.
Změna: 115/2011 Sb. (část)

 

A aby to nebylo málo, budete se muset zajímat jetě o další vyhlášku, a tou je

 

VYHLÁŠKA  č. 113/2005 Sb.  ze dne 4. března 2005
o způsobu označování potravin a tabákových výrobků , opět platná ve smyslu níže uvedených novelizací

 

Změna: 368/2005 Sb.
Změna: 497/2005 Sb.
Změna: 101/2007 Sb.
Změna: 101/2007 Sb. (část)
Změna: 101/2007 Sb. (část)
Změna: 127/2008 Sb.
Změna: 117/2011 Sb.

 

To jsou hlavní zákonné normy o které se musíte zajímat, všechny jsou dostupné na internetu. Nezmiňuji zde žádné další normy, které řeší finance, personální éči a další.

 

ad 2/ Podmínky pro  prodej těchto ovocných vín v obchodní síti jsou stejné nebo obdobné jako podmínky pro prodej každého jiného potravinářského zboží. Protože ovocná vína nejsou poživatinou rychle se kazící (i když také moho kvasit), není pro ně předepsána povinnost uložení v chlazeném prostoru, přesto si myslím, že skladování i vystavování těchto vín se má odehrávat v chlazeném prostoru nebo aspoˇˇn v prostoru s teplotou do 10 stupňů Celsia (určitě vína bílá).

 

A co na konec?
Hlavním dozorovým orgánem pro váš případ je Státní zemědělská a potravinářská inspekce. S jejím krajským inspektorátem byste měl být „kamarád“ především. Když už tomuto inspektorátu budete oznamovat tuto vaši činnost, udělejte o jednu kopii víc a pošlete ji taky na příslušné pracoviště hygienické služby (Krajská hygienická stanice, územní pracoviště … (v místě bývalého okresu, bývalá OHS).

 

Taky nevím, kde budete chtít ovocká vína vyrábět. V každém případě asi půjde o nový nebo upravovaný prostor. V úřední hantýrce se tomu bude říkat (jde-li o stávající prostor) „ZMĚNA VE VYUŽITÍ OBJEKTU“ a v takovém případě je vaší povinností toto oznámit na příslušný stavební úřad. Tam se s odborníkem dohodnete, co všecko k oné změně ve využití objektu budete muset pořídit (projekt, náčrt, technická zpráva a pod.).
Taky by se dalo psát o pracovních podmínkách, o větrání, vytápění, likvidaci odpadních vod aj. Ale to všecko jsou všeobecně platné podmínky, nic zvláštního, mimořádného.
Snad jen s výjimkou likvidace odpadů po kvašení ovoce. Ale i tady záleží především na množství vyprodukovaného odpadu, jeho druhu atd.
Doufám, že jsem na nic podstatného nezapoměl.

 

Tak Vám přeji moudré rozhodování a mnoho štěstí v podnikání.
MUDr. Jan Ševčík