Poradna - Školní stravování

Jak je to s nápoji v MŠ dle norem?

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, jak je to s nápoji v mš dle norem. Dcera byla do tří let zvyklá výhradně na čistou vodu popř. neslazený čaj. Po dvou měsících ve školce podlehla davu a pije nápoje které jsou podávané školkou. Vyděsilo mne, že jedná kompletně o slazené nápoje (slazený čaj, čaj se sirupem, sirup, ochucené mléko… apod., je to dle norem v pořádku????

Vážená paní,

 

pokud hovoříme o samotné normě na čaj, kakao, bílou kávu je slazení cukrem, medem a sirupem v pořádku.

 

Spotřební koš sleduje spotřebu cukru – pro věkovou kategorii 3 – 6 let činí průměrná měsíční spotřeba 20 g na strávníka a den / tj. na přípravu přesnídávky, oběda a svačiny.

 

Snahou pracovníků ve školním stravování by mělo být spotřebu cukru snižovat, zejména nepodávat přeslazené nápoje. V některých školkách mají děti k dispozici vodu, ta je vhodná především v rámci pitného režimu mimo výše uvedená jídla. Na přesnídávku a svačinu se voda příliš nehodí, navíc by bylo ohroženo plnění spotřeby mléka (dle doporučené průměrné denní dávky 300 ml / dítě a den).

 

Pokud lze z organizačních důvodů vyhovět, je možné podávat některým strávníkům nápoje neslazené (například v označené konvici apod.). Nesladit nápoje vůbec by nemuselo být přijato jinými strávníky.

 

Předpokládám, že byl dotaz zodpovězen dostatečně. Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění p.p., jsou stanoveny výživové doporučené dávky v podobě tzv. spotřebního koše. Jedná se o 10 sledovaných komodit (maso, ryby, mléko, mléčné výroby, cukr, tuky, ovoce, zelenina, luštěniny a brambory). Naplnění těchto dávek má svá pravidla a je sledováno kontrolními orgány zřizovatele a Českou školní inspekcí. Je třeba si uvědomit, že školní jídelna připravuje stravu pro několik desítek dětí (v případě mateřské školy) s různými názorovými směry jejich rodičů na výživu. Je velmi těžké a mnohdy zcela nemožné těmto požadavkům vyhovět. Tím však neříkám, že nemůže být vyhověno Vašemu dítěti resp. Vám a nápoje nesladit.

 

Je však nezbytné vhodnou formou požádat ředitelku MŠ o spolupráci, otevřít tuto otázku na schůzce rodičů. Je možné, že stejný požadavek bude mít více rodičů a tím se organizačně práce personálu školní jídelny ulehčí (např. zmíněnou konvicí neslazeného nápoje).

 

Petronila Gleichová,

 

Odbor školství ÚMČ Praha 6