Poradna - Školní stravování

Jaké sankce hrozí zřizovatelům za nedodržování výživových norem?

Dobrý den,

zajímám se o problematiku školního stravování z hlediska nutričního terapeuta a jen bych chtěla vědět, jaké sankce hrozí zřizovatelům za nedodržování výživových norem resp. spotřebních košů?? Z článku jsem pochopila že nejdřív přijde nějaká námitka a návrh na odstranění problému a dál? Udělují se např. nějaké pokuty?

Děkuji za odpověď

Dobrý den,

 

níže Vám přeposílám informaci z ČŠI. Zřizovatelé jsou v postatě až poslední instance, za plnění odpovídá – viz ČŠI. Dá se předpokládat, že pokud by dlouhodobě nedocházelo k nápravě, mohl by (a měl by!) zřizovatel jednat s ředitelem/kou  školy, který by pak situaci řešil se svojí vedoucí školní jídelny. Případně by bylo potom jednáno s ředitelem školy o postihu jeho nebo odpovědného pracovníka.

 

Takže jak vidíte, mnoho mechanismů není, jak pravidelně a cíleně kontrolovat plnění spotřebního koše ve ŠJ. Bohužel.

 

Nutno upozornit, že za plnění výživových norem odpovídá vedoucí zaměstnanec  – školy nebo školského zařízení. Pravidla určuje zákon a pracovníci jsou odpovědní v plném rozsahu za jeho dodržování. Vzhledem k tomu, že se jedná o předpisy v gesci MŠMT, kontroluje jejich plnění ČŠI. Postup je takový – zjištění popsané v protokolu a postup podle školského zákona. Pokud vedoucí zaměstnanec nepřijme a nezabezpečí  opatření k nápravě, přestupkové řízení. Kromě toho postupujeme protokol zřizovateli, který může také učinit opatření vůči vedoucímu zaměstnanci.“

 

S pozdravem

 

Bc. Anna Packová
odborný referent pro školní stravování