Archiv akcí SPV

I. studentská konference – Výživa, potraviny a zdraví 2009 – Brno

29. červen 2009, Brno

Článek Ohlédnutí za 1. studentskou konferencí


Pořadatel:
SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU, o.s.
a výživaservis s.r.o.
Lékařská fakulta MU, Brno,
Agronomická fakulta MZLU, Brno
a Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU, Brno

Termín akce:
29. června 2009

Místo konání:
Velká posluchárna, LF MU
Komenského nám. 2, 662 43  Brno
Odborní garanti konference:
Prof. MUDr. Zuzana Derflerová – Brázdová, DrSc –ÚPL, LF MU, Brno
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. – Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin,  MZLU, Brno

Další podrobnosti:


 

Studentská konference v Praze – další informace

Společnost pro výživu společně s  3. lékařskou fakultou UK v Praze a Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze pořádá obdobnou studentskou konferenci také v Praze.

Zájemci mohou prezentovat svoji bakalářskou nebo diplomovou práci na obou akcích. Důvodem pořádání dvou studentských konferencí (v Praze a v Brně) na obdobné téma je oslovit co nejširší publikum, především z řad studentů českých a moravských vysokých škol.

Studentům, kteří budou prezentovat své sdělení na uvedených studentských konferencích, může Společnost pro výživu na základě jejich písemné žádosti a předložených jízdních dokladů proplatit cestovné ze sídla jejich fakulty do Prahy nebo do Brna.