Výživa obecně

Hladina vitaminů u morbidně obézních pacientů

Ve dvou veřejných (obecních) domech pro seniory se zdravotní péčí v jihovýchodním Norsku bylo sledováno 110 pacientů (žen bylo 76) a 58 zdravých jedinců, z toho bylo 30 žen.

Všichni sledovaní užívali multivitaminové preparáty. Obě sledované skupiny osob se nelišily ani věkem ani etnikou. Hodnota BMI (kg / m2) u sledovaných pacientů byla 45 +- 7 a 24 -+3 u osob kontrolní skupiny. Morbidně obézní ženy a muži měli signifikantně nízké hladiny vitaminu B6, vitaminu C, vitaminu D, vitaminu E a jejich obsah byl inadekvátní z 11 – 38 %. U většiny sledovaných osob byly hladiny vitaminů A, B1, B2, B12 a kyseliny listové adekvátní ( 95 – 100 %). Některé osoby měly mírně zvýšené hodnoty bílkovin a v souvislosti s tím měly nízké hodnoty vitaminů A, B6 a C.

Podle:

Erlend T. Aasheim, Dag Hofso, Joran Hjelmesaeth, Kare I. Birkenland, Thomas Bohmer
Am. J. Clin. Nutr. 2008, 87, 362–369