Archiv akcí ČR

Výživa pacientů ve fakultní nemocnici

konal se dne 9. 4. 2009 ve  FN v Praze Motole

ve spolupráci Nutriční tým FN Praha Motol, Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče, Společnost pro výživu, Nutricia a.s.

Program:

Zahájení:  9,30- 10.00
(vedení nemocnice, SKVIMP, nutriční tým FN Motol)

Přednášky:

Pelichovská, M.:  Úloha GIT u kriticky nemocného

Dlask,K.,Tláskal,P., Černý,M.: Nutriční terapie v intenzivní pediatrické péči

Drábková,J.,Césarová,Z.: Nutrice v dlouhodobé intenzivní péči, její biomarkery a výsledky

Těšínský,P.: Nutriční péče v onkologii

Baliková,M.: Práce nutričních terapeutů  ve FN Motol

Charvát,J.: Metabolická jednotka a nutrice

Neumann,J.,Charvát,J.,Hoch,J.: Břišní katastrofy a nutrice

Jurenka,B. : Enterální nutrice – polytrauma kasuistika

Konopásková,K., Tejnická,J., Kalousová,J.: Dětští pacienti s DPV

Nováková,A.:  Interakce parenterální výživy a podávaných léků

Nevoral,J.: Perkutánní enoskopická gastrostomie

Drábek, J.: Perkutánní endoskopická gastrostomie v nestandardních situacích

Fila,L.: Nutriční péče u dospělých pacientů s CF

Krupková,J.: Výživa geraiatrických pacientů