Výživa obecně

Falšování potravin

K falšování potravin začalo docházet od té doby, co se potraviny začaly prodávat. Některé způsoby falšování potravin jsou opravdu kuriosní.

Jako hlavní způsoby falšování jsou:

Záměna potraviny za jinou levnější, nastavování potraviny levnější složkou, přítomnost nedeklarovaných složek, nastavení potravin ke zlepšení jejich vlastností, nedodržení deklarovaného technologického postupu, uvádění vyššího obsahu určité složky, nesprávné uvádění geografického původu a také zneužití známé značky.

Cílem nebo výsledkem byl vždy ekonomický profit, tedy snazší získání peněz. Nejčastěji se falšovaly tuky, pak mléko a mléčné výrobky a také ovocné nápoje, ale i další potraviny v menším měřítku.

Problémem bylo dokázání nepravdivých údajů, a to zejména v minulých dobách, kdy analytické metody nebyly na takové úrovni jako jsou dnes, kdy dochází k trvalému rozvoji metod a tím lze analýzu provést rychleji, citlivěji a možná i levněji.

Podle:
H. Čížková, R. Ševčík, A. Rajchl, J. Pivoňka a M. Voldřich
Chem. Listy 106, 903 – 910, 2012