Z odborné literatury

Doplňky stravy z řas z perspektivy polských konzumentů: zvyklosti v užívání, nepříznivé a prospěšné účinky

Doplňky stravy z řas z perspektivy polských konzumentů: zvyklosti v užívání, nepříznivé a prospěšné účinky

Zdroj:
Rzymski P, Jaśkiewicz M
J Appl Phycol. 2017; 29(4): 1841–1850.

Obliba doplňků stravy vyrobených z řas vzrůstá díky jejich vysoké nutriční hodnotě a biologickým účinkům prokázaným in vitro, in vivo a studiích na lidech. Nicméně některé výrobky tohoto druhu vyvolávají polemiku o jejich bezpečnosti. Zároveň není příliš známa frekvence nežádoucích účinků po užívání těchto doplňků stravy. Nejsou známy ani potenciální faktory, které je mohou ovlivňovat, ani obecná charakteristika a chování uživatelů řas.

Prezentovaná studie se zaměřila na vyplnění této mezery ve výzkumu a zkoumala skupinu polských konzumentů řasných produktů (n = 150) použitím online dotazníku. Bylo zjištěno, že doplňky stravy z řas (Spirulina, Chlorella a Aphanizomenon) byly oblíbeny ve skupinách lakto-ovo-vegetariánů a veganů a byly užívány zejména z důvodů výživových, imunitu podporujících a detoxikačních. Jejich užívání bylo jen zřídka konzultováno s odborníky a nejdůležitějším zdrojem informací o těchto doplňcích byl internet.

Uživatelé z vlastní zkušenosti nejčastěji uváděli tyto zdraví prospěšné účinky suplementace: zlepšení imunity, větší vitalita, zlepšená kvalita vlasů a pokožky, lepší celkový pocit.

Jako nejčastější nepříznivé účinky byly uváděny průjem, nauzea, bolesti břicha a vyrážka. Zdravotní potíže přítomné již před suplementací, jmenovitě selhání ledvin, hypothyreóza (avšak ne Hasihimotova thyreoiditida), se pojily s vyšším výskytem vedlejších účinků.

Jedinci, kteří konzultovali užívání doplňků s odborníky, uváděli nepříznivé účinky signifikantně méně často.

Překvapivě vysoká frekvence vedlejších účinků a velice nízká spokojenost byla zjištěna ve skupině konzumentů užívajících doplňky vyrobené z řasy rodu Aphanizomenon.

Tato studie zdůrazňuje, že konzumenti řas by měli zohlednit varování před možnými vedlejšími účinky a konzultovat použití doplňků stravy s kvalifikovanými odborníky nejlépe ještě před počátkem jejich užívání.

Odkaz na původní článek (v angličtině) zde