Poradna - Školní stravování

Doplňkový prodej knedlíků ve ŠJ – co je potřeba?

Dobrý den,

V naší školní jídelně chceme začít s prodejem houskových a bramborových knedlíků jako doplňkový prodej. Je to možné? Co k tomu potřebujeme mít kromě živnostenského listu?

Děkuji za odpověď.

takže samozřejmě ten živnostenský list (ale to sami víte)

 

– ve zřizovací listině Vaší školy či školní jídelny musíte mít povolenu doplňkovou tzv. hostinskou činnost

 

– souhlas hygieny k provozování takovéto činnosti

 

– abyste ten souhlas hygieny získali, musíte mít přesně určeno co, kde, v jakém časovém úseku a jakým způsobem bude probíhat a mít na to vypracovány kritické body – HACCP

 

To by mělo stačit. Potom musíte mít dobře vypočítánu kalkulaci ceny jednotlivých výrobků a nakládání s finančními prostředky získanými touto činností. Na kontrolu čerpání a rozdělení peněz z hostinské činnosti se velmi pečlivě zaměřuje ČŠI.

 

Bc. Anna Packová