Poradna - Školní stravování

Je dovoleno ve školní jídelně používat sušené polotovary?

Je dovoleno ve školní jídelně používat sušené polotovary, jako je př. hrachová kaše apod.? A proč to není možné v mateřské škole a ve školách to je povoleno.

Děkuji za odpověď

Pohotové potraviny zejména toho typu, o kterém se zmiňujete (hrachová kaše) nejsou pro mateřské školy zakázány. Spíše se jedná o to, aby jejich spotřeba na jídelnách byla ve rozumném rozsahu a aby byla dávána přednost čerstvě připraveným pokrmům ze základních surovin. Každá odborně vzdělaná vedoucí školní jídelny by měla být schopna posoudit, které z pohotových potravin nejsou pro její strávníky vhodné a i ty vhodné používat hlavně v době, kdy je na jídelně např vyšší nemocnost, nebo velice omezeně pro dochucení některých pokrmů.

 

Ing. Ludmila Věříšová, CSc.