Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2015 – program

Program:

A) VARIABILITA SOUČASNÉ DIETOLOGIE

B) NUTRIČNÍ SLOŽKY, ŽIVOTNÍ STYL (SODÍK, DRASLÍK A HOŘČÍK)

C) VÝŽIVA V ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE PRO SENIORY

D) VÝŽIVA V ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE PRO DĚTI A HANDICAPOVANÉ PACIENTY

E) STRAVOVACÍ PROVOZY A LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ NEMOCNIC (HYGIENA, ORGANIZACE, DIETA)

ÚTERÝ 22. 9. 2015

8.00 – 8.55 Registrace účastníků

8.55 Oficiální zahájení konference

Dopoledne 9.00 – 12.00

A) VARIABILITA SOUČASNÉ DIETOLOGIE

Moderátoři: MUDr. Petr Tláskal, CSc., MUDr. V. Kunová

1) Prof. MUDr. L. Vítek Ph.D., MBA.
Vliv alkalické diety na vnitřní prostředí- mýtus nebo skutečnost. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LFUK Praha
9.00 – 9.20

2) MUDr. V. Kunová, PhDr. K. Hlavatá.
Nutriční hodnocení a rizika populárních diet. Nutradit.cz, Endokrinologický ústav Praha.
9.20 – 9.40

3) MUDr. P. Hlavatý.
Obezita a diabetes – největší nedostatky v nutriční péči. Endokrinologický ústav, Praha
9.40 – 10.00

4) MUDr. V. Kunová.
Současné možnosti individualizace redukčních diet s využitím nutrigenomiky
10.00 – 10.20

5) MUDr. K. Hlavatá, PhD.
Rozdíly ve skladbě jídelníčků dětí obézních a dětí s normální tělesnou hmotností
10.20 – 10.40

6) MUDr. P. Cikl, Ing.T. Petr.
Nové možnosti personalizace diabetické diety. Diabetologická ambulance vývojový tým softwaru NutriPro Ivančice
10.40 – 11.00

Přestávka 11.00 – 11.15

B) NUTRIČNÍ SLOŽKY (sodík, draslík, hořčík)

7) Prof. MUDr. Z. Zadák, CSc.,
Sodík, draslík, hořčík a jejich význam či riziko pro lidský organismus. FN Hradec Králové
11.15 – 11.35

8) MUDr. P. Tláskal, CSc., Bc. M. Baliková, NT L. Růžičková, Mgr. T. Vráblíková.
Konzumace sodíku, draslíku, hořčíku a kuchyňské soli napříč naší populací. FN Motol
11.35 – 11.55

9) MUDr. F. Novák, Ph.D.
Klinické situace se zvýšenou či omezenou potřebou sodíku, draslíku a hořčíku. IV Interní klinika VFN Praha
11.55 – 12.15

Přestávka na oběd 12.15 – 13.45

Odpoledne 13.45 – 18.00

C) VÝŽIVA V ÚSTAVECH SOCIÁLNÍ PÉČE PRO SENIORY

Moderátoři: MUDr. F. Novák, Ph.D., Mgr. J.Vrbický

Úvod do problematiky: Mgr. J.Vrbický, Problematika výživy v zařízení sociálních služeb pohledem Ministerstva práce a sociálních věcí. MPSV ČR
13.45 – 14.00

10) MUDr. A. Váňová.
Zajištění institucionálního stravování seniorů z pohledu orgánů ochrany veřejného zdraví. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje
14.00 – 14.20

11) MUDr. M. Navrátilová
Alzheimerova choroba a podvýživa – vliv výživy na duševní funkce – realizace výsledků studie v praxi. JIP Psychiatrická klinika, Poradna pro poruchy metabolismu a výživy FN Brno Bohunice
14.20 – 14.40

12) Mgr. G. Menclová.
Pohled nutričního specialisty na výživu v sociálních službách. Domov pro seniory Zastávka
14.40 – 15.00

13) MUDr. F. Novák, Ph.D. Metodika sledování a indikace nutriční péče v domovech pro seniory, IV Interní klinika VFN Praha
15.00 – 15.20

14) Bc. Baliková, J. Veverková.
Certifikát kvality nutriční péče. FN Motol
15.20 – 15.40

15) MUDr. V. Pospíšil
Nutriční den (výzva nejen pro ústavy sociální péče). Interní oddělení, Nemocnice Ostrov
15.40 – 16.00

Přestávka 16.00 – 16.20

D) STRAVOVÁNÍ A NUTRIČNÍ PÉČE V DOMOVECH PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Moderátoři: NT K. Krajíčková, Mgr. P.Čech

16) NT K. Krajíčková
Úvod do tématu, legislativa a specifika cílové skupiny. Rybka, poskytovatel sociálních služeb, Neratovice
16.20 – 16.40

17) D. Trmalová.
Stravování a nutriční péče o klienty v CSS Tloskov. Diagnostický ústav. Centrum sociálních služeb Tloskov
16.40 – 17.00

18) Mgr. P. Čech.
Aspekt stravování a výživy v procesu transformace sociálních služeb (TRASS). Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.
17.00 – 17.20

19) NT R. Školoudová,
Kazuistika – aspekt stravování a výživy při TRASS. Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o.
17.20 – 17.40

20) NT K. Krajíčková.
Praktická ukázka – edukace mentálně postižených diabetiků. Rybka, poskytovatel sociálních služeb, Neratovice
17.40 – 18.00

STŘEDA 23. 9. 2015

Dopoledne 8.30 – 13.00

E) STRAVOVACÍ PROVOZY A LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ NEMOCNIC (Hygiena, Organizace, Dieta)

Moderátoři: Ing. J. Pivoňka, Bc. M. Baliková

21) ing. E. Přibylová
Vyhláška MZDr ČR k nemocničnímu stravování (HACCP). MZdr ČR
8.30 – 8.50

22) Mgr. Z. Kyselý
HACCP v nemocničním zařízení – jaká je praxe. FN Motol
8.50 – 9.10

23) Ing. J. Pivoňka
ISO 22000. VŠCHT Praha
9.10 – 9.30

24) Ing. E. Šviráková
Patogeny v potravinách. VŠCHT Praha
9.30 – 9.50

Přestávka 9.50 – 10.00

25) Mgr. Z.Kyselý.
Organizace práce stravovacího provozu ve FN Motol. FN Motol
10.00 – 10.20

26) Bc. M. Baliková.
Nutriční terapeuti v klinickém a stravovacím provozu. FN Motol
10.20 – 10.40

27) NT J. Kreuzbergrová
Účelné začlenění klinických nutričních terapeutů do organizace péče o pacienta v nemocnici aneb hladoví naši pacienti? FN Plzeň
10.40 -11.00

28) NT M. Fliegelová.
Úloha nutričního terapeuta u pacienta na sondové enterální výživě. VFN Praha
11.00 – 11.20

29) Bc. J. Šudřichová.
Podávání stravy hospitalizovaným plně dependentním seniorům.
11.20 – 11.40

Přestávka 11.40 – 12.00

Moderátoři: Doc. MUDr. L. Kužela, Bc. M. Zemanová

30) Doc. MUDr. L. Kužela CSc., Dietní systém v ČR (úvod do problematiky). FN Praha Vinohrady 12.00 – 12.20

31) Ing. K. Dostálová, Bc. D. Kováčová
Diétny systém v SR včera a dnes. Bratislava
12.20 – 12.40

32) Mgr. M. Zemanová
Současný dietní systém ve velkých nemocnicích. FN Praha – Vinohrady
12.40 – 13.00

Závěr konference: MUDr. Petr Tláskal, CSc.