Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2015 – organizační pokyny

1. Vložné za dva dny činí 1790,- Kč a jsou v něm zahrnuty organizační a režijní náklady.

2. Ubytování je v hotelu Labe (dvoulůžkové pokoje, v případě většího zájmu s přistýlkami). Cena lůžka za 1 noc činí 590,- Kč včetně snídaně. Při požadavku na samostatný pokoj doplatí účastník 450,- Kč/1 noc spolu s celkovým účastnickým poplatkem bankovním převodem nebo na místě v hotovosti při prezenci, nikoliv recepci hotelu. (Samostatné ubytování bude umožněno jen v případě volné kapacity hotelu).

3. Stravování je individuální. Je možné si objednat oběd v hodnotě 180,- Kč a večeři v hodnotě 180,- Kč, s výhodou předem zajištěného místa.

4. Celkový účastnický poplatek za 2 dny, jednu noc a stravování včetně DPH činí 2 920,- Kč (vložné 1 790,- Kč, nocleh 590,- Kč, 2 obědy 360,- Kč, 1 večeře 180,- Kč).

5. Účastníci, kteří neobjednávají ubytování ani stravování, uhradí jen vložné 1790,- Kč.

6. Součástí konference je účast podniků a firem. Bude jim umožněno krátce (3 – 5 minut) vystoupit v rámci programu a ve vyhrazených prostorách mohou uspořádat informační výstavky, případně ochutnávky a mohou zde se zájemci jednat.

7. Závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku, včetně ubytování a stravného, je třeba zaslat na adresu výživaservis s.r.o., Slezská 32, 120 00 Praha 2
nebo elektronicky.
nejpozději do 15. září 2015, v případě požadavku ubytování nejpozději do 10. září 2015. Ubytování se rezervuje podle došlých plateb.

8. Poplatky uhraďte převodním příkazem z účtu plátce na účet výživaservis s.r.o. u KB v Praze 1, číslo účtu:
pro plat. styk z jiné banky 19-2773480287/0100,
pro plat. styk s KB 192773480287/0100.

Všechny uvedené ceny (vložné, ubytování i stravné) jsou včetně DPH. Plátcům DPH bude na vyžádání vystaven daňový doklad.

9. Variabilní symbol vždy uvádějte na přihlášce i při zadávání platby (variabilní symbol je vaše IČ, případně datum narození ve tvaru RRRRMMDD).

výživaservis s.r.o.,
Slezská 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94384, je plátcem DPH.

IČ: 27075061, DIČ: CZ27075061