Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2009 – Program konference

ÚTERÝ 6. října

Dopoledne  10,00 – 12,00 hod.

Zahájení:
Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D.,  CV FTNsP, Praha

I. blok: POSTAVENÍ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ V  ČECHÁCH

Moderátoři:
Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., CV FTNsP, Praha,
RNT. J. Pavlíčková, GMK FN, Hradec Králové

 • Doc. MUDr.P. Kohout, Ph.D., CV FTNsP, Praha
  Požadavky lékaře na NT a jak to běží u nás
 • RNT. M. Balíková, FN v Motole, Praha:
  Co jsem získala stáží v USA
 • RNT. J. Pavlíčková, GMK FN, Hradec Králové:
  Aktuální legislativa – kompetence NT v ČR
 • RNT.J. Marková, NCONZO, Brno:
  Aktuální možnosti postgraduálního vzdělávání NT v ČR

Diskuze


V průběhu programu vystoupení výrobců a distributorů potravinářského zboží a potrav. doplňků stravy, kuchyňského zařízení a strojů, čistících a ochranných pomůcek apod.

Odpoledne 13,30 – 16,00 hod.

II. blok: POSTAVENÍ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ VE SVĚTĚ, DALŠÍ SMĚŘOVÁNÍ

Moderátoři:
Tolar Mosby T. MS, RD, LDN, IBCLC, USA
RNT. M. Balíková, FN v Motole, Praha

 • Tolar Mosby T. MS, RD, LDN, IBCLC, USA:
  Možnosti vzdělávání, pracovní náplň a zodpovědnost dietní sestry v USA
 • NT. D. Kováčová,  Sekce asistentů výživy, Bratislava, Slovensko:
  Aktuální postavení NT na Slovensku
 • RNT. T. Starnovská, OKV FTNsP,Praha:
  Evropská kvalifikační kritéria pro NT

16,00 – 17,00 hod.

DISKUZE K PROFESI NUTRIČNÍ TERAPEUT 

Moderátoři:
Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., CV FTNsP, Praha,
RNT. J. Pavlíčková, GMK FN, Hradec Králové,
RNT. J. Marková, NCONZO, Brno,
RNT. T. Starnovská, OKV FTNsP, Praha


STŘEDA 7. října

Dopoledne  9,00 – 12,00 hod.

III. blok: VÝŽIVA TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY, MATEŘSKÉ MLÉKO, VÝŽIVA DÍTĚTE V NOVOROZENECKÉM A KOJENECKÉM VĚKU

Moderátoři:
Prim. MUDr. P. Tláskal, CSc., Dětská poliklinika FN v Motole, Praha,
MUDr. M. Moravcová, Gynekologicko porodnická klinika VFN, Praha

 • MUDr. P. Tláskal, MUDr. M. Mrštinová,  Dětská poliklinika a Porodnicko gynekologická klinika FN Praha Motol:
  Výživa ženy v těhotenství a v době laktace
 • Mgr. A. Mottlová, Mgr. Z. Piskáčková, Prof. MUDr. Z. Brázdová, CSc., ÚPL LF MU a FN Brno:
  Výživa českých těhotných žen
 • RNT. M. Hylenová, RNT M. Pohůnková , Odd. léčebné výživy FN Praha Motol :
  Průzkum informovanosti těhotných a kojících žen o výživě v mateřství
 • MUDr.M. Moravcová, Gynekologicko porodnická klinika VFN, Praha:
  Dieta při cukrovce v těhotenství

Přestávka 10.15-10,30

 • Mgr.J. Pokorná, MVDr. H. Matějová, ÚPL LF MU a FN, Brno:
  Pitný režim v těhotenství
 • Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D., CV  FTNsP, Praha:
  Probiotika v těhotenství a laktaci
 • MUDr. A. Mydlilová, Novorozenecké odd. FTNsP, Praha:
  Novinky v metodice kojení
 • MUDr. L. Haruštiaková,Gynekologická porodnická klinika FN v Motole, Praha:
  Výživa donošených a nedonošených novorozenců
 • Prim. MUDr. P. Tláskal, CSc.,  Dětská poliklinika FN v Motole, Praha:
  Současné trendy ve výživě kojenců

Diskuze

Zhodnocení a závěr konference:
Doc. MUDr. P. Kohout, Ph.D.