Archiv akcí SPV

Dietní výživa 2009 – organizační pokyny

1. Vložné činí 1 300,- Kč a jsou v něm zahrnuty organizační a režijní náklady.

2. Ubytování je v hotelu Labe (dvoulůžkové pokoje, v  případě většího zájmu s přistýlkami). Cena lůžka za 1 noc činí  550,- Kč  včetně snídaně. Při požadavku na samostatný pokoj  doplatí účastník 450,- Kč/1 noc spolu s celkovým účastnickým poplatkem bankovním převodem nebo na místě v hotovosti pracovnicím sekretariátu, nikoliv recepci hotelu.
(Samostatné ubytování bude umožněno jen v případě  volné kapacity hotelu).

3. Stravování je individuální.
Je možné si objednat oběd v hodnotě 170,- Kč
a večeři v hodnotě 170,-Kč, s výhodou předem zajištěného místa.

4. Celkový účastnický poplatek za  2 dny, jednu noc a stravování včetně DPH činí 2 360,-Kč
(vložné 1 300,- Kč, 1 nocleh  550,- Kč, 2 obědy 340,- Kč, 1 večeře 170,- Kč).

5. Účastníci, kteří neobjednávají ubytování ani stravování, uhradí jen vložné 1 300,- Kč.

6. Součástí konference je účast podniků a firem. Bude jim umožněno krátce (3-5 minut) vystoupit v rámci programu a ve vyhrazených prostorách mohou uspořádat informační výstavky, případně ochutnávky a mohou zde se zájemci jednat.

7. Závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku, včetně ubytování a stravného, je třeba zaslat na adresu
výživaservis s.r.o., Slezská 32,
120 00 Praha 2,
v případě ubytování nejpozději do 18. září 2009. Na později zaslané a nezaplacené objednávky bude brán zřetel jen v případě volné kapacity hotelu (rezervaci je možné ověřit v sekretariátu Společnosti pro výživu v Praze, tel. 267 311 280, p. Voldánová).
Účastníci, kteří nepožadují ubytování, mohou zaslat přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku (výpis z bankovního účtu) do 25. září 2009.

8. Poplatky uhraďte převodním příkazem z účtu plátce na účet  výživaservis s.r.o. u KB v  Praze 1,
číslo účtu:
pro plat. styk z jiné banky 19-2773480287/0100,
pro plat.styk s KB  192773480287/0100.
Variabilní symbol je pořadové číslo přihlášky.

Všechny uvedené ceny  (vložné, ubytování i stravné) jsou včetně DPH.
Plátcům DPH bude na vyžádání  vystaven daňový doklad.

9. výživaservis s.r.o., Slezská 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94384, je plátcem DPH.
IČ  = 27075061, DIČ  = CZ27075061.