Archiv akcí SPV

Dětská obezita v teorii a praxi 2009 – organizační pokyny

Organizační pokyny

1. Termín konání:
20. – 21. listopadu 2009.
Evidováno v Centrálním registru akcí ČLK , ČAS a UNIFY. Hodnocení kredity dle směrnic

2. Místo konání:
Kongresové centrum  Lázeňská kolonáda, nám. T.G. Masaryka 433/II, Poděbrady

3. Záštita:
MUDr. Petr Tláskal, CSc., primář Dětské polikliniky FN v Praze-Motole, předseda SPV
Ing. Jozef Ďurčanský, starosta města Poděbrady

4. Odborné zajištění:
MUDr. Petr Tláskal, CSc., primář Dětské polikliniky FN v Praze-Motole, předseda Společnosti pro výživu
MUDr. Ludmila Vašíčková, vedoucí lékařka Léčebny Dr. L. Filipa Poděbrady

5. Organizační zajištění:
Společnost pro výživu, o.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.,
Slezská 32, 120 00 Praha 2, telefon: 267 311 280, fax: 271 732 669,
e-mail: vyziva.spv@volny.cz

6. Vložné:
při platbě převodním příkazem činí 1 350,- Kč,
při platbě na místě 1 450,- Kč. Ve vložném jsou zahrnuty organizační a režijní náklady,
coffee break, společenský večer s občerstvením a ochutnávkou vín.

7. Ubytování včetně snídaně:
v hotelích Zimní lázně, Libuše a nově otevřeném hotelu Zámeček.****, tj. odlišná kategorie ubytování.
Cena lůžka ve dvoulůžkovém pokoji činí 650,- Kč (v hotelu Zámeček ****  850,- Kč), v jednolůžkovém pokoji 900,- Kč (v hotelu Zámeček **** 1200,- Kč).

8. Stravování:
je individuální. Je možné si objednat oběd nebo večeři v hodnotě 160,- Kč,

9. Společenský večer s občerstvením a ochutnávkou vín je součást vložného

10. Součástí konference je účast vystavujících firem.

11. Závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku, včetně ubytování a stravného, je třeba zaslat na adresu
výživaservis s.r.o., Slezská 32, 120 00 Praha 2,
v případě ubytování nejpozději do 30. října 2009.
Účastníci, kteří nepožadují ubytování, mohou zaslat přihlášku s potvrzením o zaplacení účastnického poplatku do 10. listopadu 2009.
Můžete vyplnit také elektronickou přihlášku.

12. Celkové náklady při platbě převodním příkazem činí pro 1 osobu včetně lůžka ve dvoulůžkovém pokoji, 2 obědů a 1 večeře = 2 480,- Kč
(při ubytování v hotelu Zámeček 2680,-)
při ubytování v jednolůžkovém pokoji = 2 730,- Kč
(při ubytování v hotelu Zámeček 3030,-)
Při platbě na místě se zvýší vložné o 100,- Kč.

13. Poplatky uhraďte převodním příkazem z účtu plátce na účet  výživaservis s.r.o.
u KB v Praze 1, číslo účtu
pro plat. styk z jiné banky 19-2773480287/0100,
pro plat. styk s KB  192773480287/0100.
Variabilní symbol je pořadové číslo přihlášky.

Všechny uvedené ceny (vložné, ubytování i stravné) jsou včetně DPH.
Plátcům DPH bude na vyžádání  vystaven daňový doklad.

výživaservis s.r.o., Slezská 32, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94384, je plátcem DPH.
IČ  = 27075061, DIČ  = CZ27075061.