Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018 – program

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2018

A) Prevence dětské obezity (edukace, výživa, pohyb)
B) Obezita je nemoc – zvládáme situaci?
C) Výživa a zdraví
D) Laudační přednáška
E) Dětská obezita
F) Dětská obezita a její komplikace

7.30 – 8.30 Registrace účastníků
8.30 – 8.35 Zahájení konference

A) Prevence dětské obezity (edukace, výživa, pohyb)

MUDr. P. Tláskal, CSc., Mgr. I. Hrubá-Eliášová
Výživa pro každý den. FN Motol, Společnost pro výživu
8.35 – 8.50

Mgr. A. Košťálová
Zdravá svačina do škol (pamlsková vyhláška v praxi). SZÚ Praha
8.50 – 9.05

PhDr. Mgr. L. Mužíková, Ph.D.
Co se děti učí o výživě? Pedagogická fakulta MU Brno a SZÚ Praha
9.05 – 9.20

Mgr. J. Havrdová
Česko se hýbe. FISAF
9.20 – 9.35

Diskuse 9.35 – 9.50
Přestávka 9.50 – 10.00

B) Obezita je nemoc – zvládáme situaci?

Prof. MUDr. C. Hőschl, DrSc.
Naučená bezmocnost a syndrom vyhoření. 3. LF UK Praha
10.00 – 11.00

Diskuse 11.00 – 11.10
Přestávka 11.10 – 11.20

C) Výživa a zdraví

Prof. RNDr. J. Krejsek, CSc.
Vliv výživy na imunitní stav dítěte. LF UK Hradec Králové
11.20 – 11.50

MUDr. M. Navrátilová, Ph.D.
Rizika „zdravé“ výživy v dětství a dospívání – mentální anorexie versus ortorexie. LF MU a FN Brno
11.50 – 12.20

Diskuse

D) Laudační přednáška

Doc. PhDr. S. Fraňková, DrSc.
Přínos psychologie pro zkoumání vlivů výživy na vývoj a osobnost dítěte. Filosofická fakulta UK
12.20 – 13.10

Diskuse 13.10 – 13.15
Přestávka na oběd 13.15 – 14.00

E) Dětská obezita

MUDr. B. Procházka
Obezita v současné dětské populaci. Realita a mýty. OSPDL ČLS JEP Kutná Hora
14.00 – 14.15

Prof. MUDr. J. Pařízková, DrSc., doc. RNDr. P. Sedlák, Ph.D.
Sekulární změny v množství a rozložení tukové tkáně od útlého věku. Endokrinologický ústav Praha, Přírodovědecká fakulta UK
14.15 – 14.30

Markéta Bednaříková, DiS, MUDr. Kateřina Bednaříková, R. Dočekal, L. Glosserová, DiS
Lze obézní děti ještě nadchnout pro pohyb? Aneb smysl či nesmysl pobytové léčby. Dětská léčebna Křetín, Jihomoravské dětské léčebny p.o. Křetín
14.30 – 14.45

MUDr. J. Boženský
Obezita a mikrobiom. Vítkovická nemocnice, Ostrava
14.45 – 15.00

Diskuse 15.00 – 15.15
Přestávka 15.15 – 15.25

F) Dětská obezita a její komplikace

MUDr. P. Tláskal, CSc.
Obezita a její komplikace v dětském věku – úvod do problematiky. FN Motol, SPV
15.25 – 15.40

MUDr. J. Kytnarová, Ph.D.
Obezita v endokrinologické ambulanci. VFN, 1. LF UK
15.40 – 15.55

doc. MUDr. A. Schejbalová, Ph.D.
Dětská obezita v ortopedické ambulanci. FN Motol, 2.LF UK
15.55 – 16.10

MUDr. Z. Marinov
Dětská obezita zvyšuje pravděpodobnost rozvoje chronického onemocnění ledvin. FN Motol
16.10 – 16.25

Diskuse 16.25 – 16.40

Workshop

MUDr. A. Šebková, MUDr. V. Procházka
Sledování a edukace obézních dětí v ordinaci PLDD. OSPDL
16.40 – 17.00

Závěr

Program konference ke stažení (pdf)